Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri er et selvstændigt lægeligt speciale, som er præget af tæt kontakt til patienter og pårørende samt høj grad af tværfaglighed. Her arbejdes med et bredspektret diagnosefelt indenfor blandt andet: ADHD, autisme, indlæringsvanskeligheder, depression, skizofreni, anoreksi og personlighedsforstyrrelser.

​​​​​​​​​​​​​​​

Introduktionsstillinger

I Uddannelsesregion Øst er der 26 introduktionsstillinger i børne- og ungdomspsykiatri (27 inkl. Bornholm). Her findes en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås af de psykiatriske centre på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

 I Uddannelsesregion Øst er der 11 årlige hoveduddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatri. Hoveduddannelsesforløbene opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjob.dk. Henvendelse vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.

 

Stillingerne opslås 2 gange årligt, hvor de 6 forløb opslås til besættelse d. 1. marts, mens de resterende 5 forløb opslås til besættelse 1. september.

 

Hoveduddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri varer 4 år og er fordelt på 2-4 børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Alle forløb er opbygget, så der tilstræbes, at de indeholder to år i henholdsvis børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, og at man som uddannelsessøgende stifter bekendtskab med både ambulante og indlagte patienter.

Oversigt over forløbenes sammensætning kan findes her.

Uddannelsesindhold

Du kan læse om uddannelsens indhold i målbeskrivelse for Børne- og ungdomspsykiatri her.

Få rådgivning og læs mere om den lægelige videreuddannelse på Sekretariatets hjemmeside: www.laegeuddannelsen.dk

Redaktør