​​​​​​​​​

Speciallæge i psykiatri

Inden for psykiatrien er det muligt at arbejde med en række spændende specialområder som for eksempel retspsykiatri, sexologi, psykoterapi, gerontopsykiatri (ældrepsykiatri), spiseforstyrelser, psykofarmakologi, skizofreni og misbrugspsykiatri.

Introduktionsstillinger

I Region Øst findes der 51 introduktionsstillinger i psykiatri. Heraf er der placeret 40 i Region Hovedstaden og 11 i Region Sjælland. Her finder du en oversigt, der viser placeringen af introduktionsstillingerne. Introduktionsstillingerne er etårige og indeholder ansættelse på en enkelt afdeling. Introduktionsstillingerne opslås af de psykiatriske centre på sundhedsjobs.dk.

 

Hoveduddannelsesforløb

I Uddannelsesregion Øst er der 25 årlige hoveduddannelsesforløb. Hoveduddannelses-forløbene opslås af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Uddannelsesregion Øst på sundhedsjobs.dk. Henvendelser vedrørende stillingsopslag og ansøgninger skal derfor rettes hertil.

Stillingerne opslås 2 gange årligt, hvor de 13 opslås til besættelse pr. 1. marts, mens de resterende 12 opslås til besættelse 1. september.

Hoveduddannelsen varer 4 år og består af ansættelse på 2 eller 3 psykiatriske afdelinger samt et ½ års ansættelse i Neurologi. Alle forløbene starter med Neurologi.

Oversigt over forløbenes sammensætning kan findes her.

 

Uddannelsesindhold:

Du kan læse om uddannelsens indhold i målbeskrivelsen for psykiatri, vedhæftet her.

 

Få rådgivning og læs mere om den lægelige videreuddannelse på Sekretariatets hjemmeside: www.laegeuddannelsen.dk

Redaktør