Ergoterapeut

​Som ergoterapeut i Region Hovedstaden arbejder du primært med træning og rehabilitering af børn og voksne.

​​

Ergot​​erapeutens opgaver

Som ergoterapeut genoptræner og rådgiver du patienter og borgere med psykiske lidelser, sociale handicap og/eller fysiske skader på muskler, led og knogler. Patienten trænes, med udgangspunkt i egne ressourcer, i deres daglige gøremål, fx personlig hygiejne, påklædning, rengøring, indkøb, madlavning og spisning, så de, så vidt muligt, bliver i stand til at klare sig selv. Som ergoterapeut kan du have mange forskellige roller, fx underviser, behandler, konsulent samt vejledning i ergonomi og brug af hjælpemidler.

Uddannel​sen

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Job og vi​​dereuddannelse

Jobmulighederne for ergoterapeuter er fornuftige i hele landet, men der kan være ledighed i enkelte områder. Der er gode muligheder for at videreuddannelse fx på en diplom- eller masteruddannelse.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Ergoterapeut i Psykiatrien

Som ergoterapeut i Region Hovedstadens Psykiatri arbejder du primært med undersøgelse, behandling og rehabilitering i patientens recoveryproces. Formålet med ergoterapi er at sætte patienten i stand til at vedligeholde og udvikle evner og færdigheder, for at opnå en tilfredsstillende tilværelse og social integration.

Når man har en psykisk lidelse kan man have svært ved at udføre de aktiviteter, der er en del af hverdagslivet. Det kan fx være at passe sin hygiejne, lave mad, gøre rent, tage offentlig transport, være sammen med sine venner og familie, studere, arbejde samt udføre fritids aktiviteter.

 

I samarbejde med patienten arbejder Ergoterapeuten på at gøre det muligt, at fungere på et niveau, der er tilfredsstillende for patienten selv og andre. Ergoterapeuten arbejder med at identificere aktivitetsproblemer, vurdere funktionsevne, udvikle handlekompetence og kompenserende strategier. Vha. aktiviteter og ved at tilrettelægge et hverdagsliv der tager højde for patientens mål med behandlingen, ressourcer og begrænsninger, fremmes sundhed og livskvalitet.

 

Ergoterapeuters sundhedsfaglige kompetencer omfatter de terapeutiske muligheder, der ligger i aktiviteter fx:

  • Lindrer angst, uro og tankemylder vha. meningsfulde aktiviteter og sansestimulerende metoder
  • Træner sociale færdigheder og kognitive funktioner vha. meningsfulde aktiviteter
  • Genoptræner eller vedligeholder funktionsevne ved deltagelse i meningsfulde aktiviteter
  • Kompenserer for tabt funktionsevne ved at tilrettelægge og graduere meningsfulde aktiviteter og tilpasse omgivelserne
  • Formidler betydningen af balance i hverdagslivet for fysisk og mental sundhed og formidler trænings- og støttebehov til patienten og samarbejdspartnere herunder pårørende

 

Ergoterapeuter arbejder både på sengeafsnit, specialenheder og i ambulante enheder og som ergoterapeut med en sundhedsfaglig uddannelse, kan du have mange forskellige roller fx kontaktpersonsfunktion, underviser, behandler og konsulent på bl.a. brug af aktiviteter og sansestimulerende hjælpemidler.

Uddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse med høj grad af ECTS points indenfor Psykologi og Psykiatrisk sygedomslære. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget. Mange af Region Hovedstadens Psykiatriske Centre har samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen Metropol om klinisk undervisning.

Videreuddannelse

Der er gode muligheder for at videreuddannelse på kandidat, diplom- eller masteruddannelse. Endvidere tager mange ergoterapeuter i psykiatrien uddannelser indenfor Kognitiv terapi.​

 Film om ergoterapeut på hospital

Redaktør