Velkommen til Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatrisk Center Ballerup er et stort center med en lang række ambulante tilbud, en akutmodtagelse og 160 sengepladser - alle enestuer. Vi behandler voksne fra 18 år. Vi har specialfunktioner inden for døvepsykiatri, PTSD, transkulturel psykiatri, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og spiseforstyrrelsesbehandling.

Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup her.

Ballerup_800px.png

På Psykiatrisk Center Ballerup forestår vi uddannelse af både 3 og 6 semester sygeplejestuderende. Derudover har vi i hvert semester tilknyttet bachelorstuderende der udarbejder projekter med en psykiatrisk sygeplejefaglig problemstilling. Udover sygeplejestuderende har centret også uddannelsesfunktion for vores tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. fysioterapistuderende, ergoterapeut, social rådgiver, lægefagligt personale og ambulancebehandlere. På vores center arbejder vi tæt og ambitiøst sammen om uddannelsesopgaven, så vi er med til at sikre et højt fagligt niveau for vores fremtidige kollegaer.

I forhold til sygeplejerskeuddannelsen tilstræber vi, at alle afsnit har ansat 2 kliniske vejledere. De kliniske vejledere har ansvaret for at tilrettelægge jeres kliniske uddannelsesforløb, så I får de bedste rammer for at arbejde med læringsudbytterne.

Klik på 3. semester og du kan se hvordan vi arbejder overordnet med rammerne i forhold til dette semester.

Vi glæder os til samarbejdet, og du vil møde os den første dag du starter dit kliniske uddannelsesforløb på PCB.