Vi igangsætter en stor indsats om at styrke den ambulante og tværfaglige behandling, så vi også i fremtiden kan hjælpe vores patienter videre til et godt hverdagsliv.

Der er rigtig mange typer patientforløb i psykiatrien, og størstedelen af vores patienter hjælper vi ambulant. Derfor styrker vi nu den del i psykiatrien, der kommer flest patienter til gode. Det betyder, at vi skal ansætte mere end 40 nye sundhedsfaglige medarbejdere. 

Vores ambition med opnormeringen er blandt andet at sikre hurtigere visitation til den rette behandling, styrket diagnostik og mere behandling.​

Skal du med på holde​t?

​​Vil du vide mere om det at arbejde i den ambulante psykiatri, er du velkommen til at kontakte vores rekrutteringspartnere

Find aktuelle ledige stillinger nedenfor.​​

Din nye arbejdsplads

Vi glæder os til at åbne dørene for mere end 40 nye sundhedsfaglige medarbejdere i vores 15 ambulatorier, der arbejder ud fra F-ACT-modellen.

Ambulatorierne er fordelt på seks af vores psykiatriske centre, og hvert ambulatorie er organiseret i F-ACT teams. Målgruppen er patienter over 18 år med forskellige psykiske sygdomme, heraf størstedelen med psykoselidelser.

F-ACT-modellen

F-ACT er forkortelsen for 'Flexible Assertive Community Treatment' og har et stærkt fokus på høj faglighed og at styrke patientens ressourcer, som tilsammen hjælper den enkelte patient godt videre til en bedre hverdag.

Det, at arbejde ud fra F-ACT modellen, gør behandlingstilbuddet fleksibelt, og fokus er på at være der, når patienten har brug for det, og der hvor patienten har behov for at blive mødt. Vi kan tilbyde udgående og opsøgende kontakt flere gange ugentligt og mødes med patienter dér, hvor de gerne vil mødes, hvilket fx også kan være i patientens nærmiljø og hjem.

Patientens egne mål og ønsker indgår i en plan for behandlingen. I F-ACT-modellen er der mulighed for fleksibelt at op- og nedskalere kontakten undervejs i patienternes behandlingsforløb alt efter den enkeltes behov.

I perioder, hvor behandlingen intensiveres, varetager patientens tværfaglige team opgaverne i tæt samarbejde med patienten og netværket omkring. På den måde står man som behandler ikke alene med komplekse problemstillinger.

F-ACT udtrykker den aktuelle ambition om det nære sundhedsvæsen og er med til at sikre et stærkt fokus på patientens mulighed for at få et godt hverdagsliv. Med en oprustning af vores F-ACT-teams er ambitionerne, at vores ambulante behandling i fremtiden kan blive endnu bedre.​