​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sammenhængende forløb til børn og unge

​​Koordineret Indsats på Tværs (KIT) sætter rammen for en praksis, hvor kommuner og BUC arbejder tæt og smidigt sammen, når børn og unge med psykiske vanskeligheder har brug for en indsats fra både kommune og psykiatri. KIT understøtter sammenhængende og koordinerede udrednings- og behandlingsforløb, hvor familien er tryg og får rettidig og relevant hjælp.

En samarbejdsmodel for tværsektorielt samarbejde 

​KIT er en samarbejdsmodel, der skaber fremdrift og kontinuitet omkring udveksling af relevant information om barnet/den unge - i egen organisation, mellem sektorer og med involvering af familien. 

Et struktureret informationsflow er med til at sikre, at de involverede fagpersoner kan handle koordineret, samtidigt og helhedsorienteret. Dermed er der gode forudsætninger for at kunne vurdere og iværksætte rettidig og relevant støtte fra starten til afsluningem af et forløb. 

Samarbejdsmodellens fem obligatoriske​ kerneelementer​​​​​​​​

​​​

Implementering og forankring i praksis

Guides, systematiserede arbejdsgange og standardiserede skabeloner sikrer, at de fem kerneelementer bliver implementereret og formaliserer en levedygtig praksis for et samarbejde med tydelige kommunikationsveje og et relevant flow af information.


​Implementeringen i den enkelte kommune skal tage højde for den lokale organisering og struktur. Derfor giver erfarne konsulenter i KIT støtte og sparring til kommunen under hele implementeringsprocessen.​

Redaktør