Gode råd til at være mødeleder

​Som mødeleder byder du velkommen og indleder præsentationsrunden. Det er dig, der sætter rammerne for mødet og informerer om borgerens særlige ønsker eller behov. 

Du giver et resumé af borgerens forløb med fokus på udvikling osv. 

Du sørger for, at alle byder ind, samt at der løbende sikres accept fra borgeren under mødet. Som mødeleder er det også din opgave at facilitere en forståelse af, at alle faggrupper kan noget forskelligt. 

Det er vigtigt, at I som fagpersoner er åbne og nysgerrige på borgeren. I kraft af din rolle som mødeleder understøtter du borgeren, så det videre forløb bunder i borgerens egne ønsker og behov.

Se filmene herunder, hvor en mødeleder fortæller om sine erfaringer med at lede et koordinationsmøde.

Åben Dialog

Nogle steder har man gode erfaring med at basere mødeledelse af koordinationsmøder på nogle af principperne bag Åben Dialog. 

I Åben Dialog ser man borgerens netværk som en ressource. Når både det private og professionelle netværk inddrages i processen omkring borgeren, aktiveres ressourcer, som mobiliserer støtte til borgeren. 

Det er vigtigt, at deltagerne ikke går ind til mødet med en forudindtaget mening om, hvilke løsninger der er på borgerens problematikker. Alle skal lytte til de andres udsagn og forholde sig undrende og nysgerrigt.Redaktør