Hvad skal vi igennem på mødet?

​Mødet indledes med en runde, hvor hver deltager fortæller om deres indsats i forhold til borgeren. Deltagerne præsenterer kun de informationer, der har betydning for den fremadrettede koordinerende indsats for borgeren. 

Med udgangspunkt i borgerens aktuelle status, udarbejder I en fælles vurdering af, hvad der er borgerens største udfordringer lige nu og opstiller i fællesskab nogle målsætninger i forhold til disse. På mødet aftaler I, hvilke indsatser der skal prioriteres nu. 

For hver af de prioriterede indsatser lægger I en plan for, hvor I ønsker at bevæge jer hen, og hvad målsætningen for borgeren er. I udpeger en ansvarlig for hver indsats. Det er vigtigt, at borgerens ønsker og perspektiver inddrages. 

Til slut aftaler I det næste møde senest seks måneder efter det nuværende møde.

 

Redaktør