Hvordan sikrer jeg, at borgeren bliver hørt?

​Det er afgørende for koordinationsmødet, at borgeren bliver hørt. I skal som fagpersoner sikre talerum for borgeren. I skal være nysgerrige på borgerens perspektiver på det, borgeren selv opfatter som de mest akutte udfordringer samt løsningsforslag.

Udover borgerens fremadrettede ønsker, er det også relevant at afdække, hvad borgeren har erfaring med, som har gjort en forskel tidligere. Hvad er borgerens drømme og ønsker for fremtiden, og hvad er borgerens eget syn på indsatserne – hvilke er effektive og hvilke er mindre effektive?

Borgeren kan for eksempel indlede mødet med sine synspunkter, ligesom borgeren eventuelt kan afrunde hvert mødepunkt. Det er dig, der er mødeleder, som skal sikre, at borgeren kommer til orde.
Redaktør