Hvem skal have planen tilsendt?

​Senest to uger efter koordinationsmødet færdiggør du som koordinator den koordinerende indsatsplan og sender den til:

  • Borger (med fysisk post eller pr. mail)
  • Deltagere til mødet, pårørende (med fysisk post eller pr. mail)
  • Deltagere til mødet, fagpersoner (via sikker mail)
  • Borgerens egen læge (med fysisk post eller pr. mail)
  • Den overordnede koordinator i egen organisation (via sikker mail)

 

[Sidsel: Dette skal afklares! – skal vi fortsætte med dette?  - førend det skrives ind …Den overordnede koordinator i din egen organisation videresender den koordinerende indsatsplan til den overordnede koordinatorfunktion i den anden organisation?]

Vær opmærksom på, at det kun er på Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København og misbrugsenhederne i Københavns kommune, der har en overordnet koordinator.


Redaktør