Hvor skal planen gemmes henne

​Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri gemmer planen i Sundhedsplatformen, se pixi [Link indsættes til Pixi til KI i SP]

Medarbejdere i Københavns Kommune gemmer planen i [afventer beskrivelse fra KK]


Redaktør