Hvor skal planen gemmes henne?

I Region Hovedstadens Psykiatri kan medarbejderen:

  •  kopiere den udfyldte elektroniske skabelonen (copy-paste) ind i et notat eller
  •  scanne den fysiske skabelon ind og vedhæfte til pts. journal. 

I Københavns Kommune dokumenttilknyttes den koordinerende indsatsplanen til borgerens (VM) SEL § 101 Stofmisbrugsbehandling i CSC. Hvis CRK er inviteret med til et koordinationsmøde og efterfølgende får tilsendt en indsatsplan på en borger, der ikke er indskrevet i CRK, dokumentknyttes planen på en (VM) Henvendelsesindsats Uspecificeret i CSC. Såfremt at borger opfylder kriterierne for en (VM) CRK Opfølgning på afsluttet behandlingsindsats, dokumenttilknyttes planen hertil.  


Redaktør