Hvad er en koordinerende indsatsplan?

​En koordinerende indsatsplan er et redskab, der hjælper med at koordinere og skabe sammenhæng i de sociale og sundhedsmæssige indsatser, som brugere, der lever med både psykisk lidelse og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose), tilbydes på tværs af region og kommune. 

De eksisterende behandlings- og handleplaner samles, og I laver en prioritering over, hvad der er behov for at arbejde med fremadrettet.

Den koordinerende indsatsplan er borgerens plan. Indsatsplanen udarbejdes på et koordinationsmøde, hvor borgeren, fagpersoner og andre relevante personer i borgerens netværk (pårørende mv.) deltager. 

Borgeren er en vigtig aktør ved koordinationsmødet. Borgerens egne erfaringer og ønsker for fremtiden er centrale for den koordinerende indsatsplan.

Redaktør