Hvad er en koordinerende indsatsplan?

​En koordinerende indsatsplan er et redskab, der hjælper med at koordinere og skabe sammenhæng i de sociale og sundhedsmæssige indsatser, som borgere, der lever med både psykisk lidelse og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose), tilbydes på tværs af region og kommune. 

De eksisterende behandlings- og handleplaner samles, og I laver en prioritering over, hvad der er behov for at arbejde med fremadrettet.

Den koordinerende indsatsplan er borgerens plan. Indsatsplanen udarbejdes på et koordinationsmøde, hvor borgeren, fagpersoner og andre relevante personer i borgerens netværk (pårørende mv.) deltager. 

Borgeren er en vigtig aktør ved indsatsplanmødet. Borgerens egne erfaringer og ønsker for fremtiden er centrale for den koordinerende indsatsplan.

  • De koordinerende indsatsplaner indgår i en mere overordnet indsats for at hjælpe de personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har det sværest. I 2014 udgav Sundheds- og Socialstyrelsen retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. Retningslinjerne skal give bedre mulighed for en koordineret og mere individuel indsats.
    Hent dem her

  • De travle kan få serveret indsatsplanerne i en nøddeskal ved at lytte til 2 minutters podcast, hvor den regionale kontaktperson for de koordinerende indsatsplaner, Sidsel Busch, giver en hurtig indføring.
    Skal åbnes i Chrome eller tilsvarende. 
Informationspjecer 
Redaktør