Hvad er erfaringerne med den koordinerende indsatsplan?

​Erfaringerne viser, at arbejdet med den koordinerende indsatsplan kan styrke relationen mellem fagpersoner fra de forskellige sektorer og dermed skabe en fælles forståelse for borgerens aktuelle situation. Det sikrer en mere langsigtet plan for borgere med dobbeltdiagnoser end eksempelvis almindelige netværksmøder. Den koordinerende indsatsplan giver fagpersonerne et bedre beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til, hvilke tilbud borgeren skal visiteres til.

Den koordinerende indsatsplan er fra maj 2016 introduceret i hele Københavns kommune samt på de psykiatriske centre, der har Københavns Kommune som optageområde. KORA har i den forbindelse evalueret arbejdet med koordinerende indsatsplaner. Rapporten kan findes her: http://www.kora.dk/aktuelt/undersoegelser-i-gang/projekt/i12350/Evaluering-af-model-for-koordinerende-indsatsplaner-og-tilhoerende-koordinatorfunktioner.

  •  "Det kan godt være lidt udfordrende at være tovholder på en koordinerende indsatsplan, hvis man ikke er vant til at lede møder". Lyt til en 7 minutters podcast med Anne fra psykiatrien og Mette fra misbrugsbehandlingen, der fortæller om deres erfaringer med at lede indsatsplansmøder (Link til podcast)

Hvorfor giver det mening.JPG

Hvad er styrken.JPG
Find klippet her


Hvor finder jeg skabelonen til den koordinerende indsatsplan?
I Region Hovedstadens Psykiatri finder du skabelonen til indsatsplanen i Sundhedsplatformen. Find den regionale vejledning/pixi til den koordinerende indsatsplan her [Her indsættes Pixien – kommer senere]

I Københavns Kommune finder du skabelonen til den koordinerende indsatsplan i [… afventer svar fra Københavns Kommmune/kommersenere]Redaktør