Hvad er erfaringerne med den koordinerende indsatsplan?

​Erfaringerne viser, at arbejdet med den koordinerende indsatsplan kan styrke relationen mellem fagpersoner fra de forskellige sektorer og dermed skabe en fælles forståelse for borgerens aktuelle situation. Det sikrer en mere langsigtet plan for borgere med dobbeltdiagnoser end eksempelvis almindelige netværksmøder. Den koordinerende indsatsplan giver fagpersonerne et bedre beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til, hvilke tilbud borgeren skal visiteres til.

Den koordinerende indsatsplan er fra maj 2016 introduceret i hele Københavns kommune samt på de psykiatriske centre, der har Københavns Kommune som optageområde. KORA har i den forbindelse evalueret arbejdet med koordinerende indsatsplaner. Rapporten kan findes her: http://www.kora.dk/aktuelt/undersoegelser-i-gang/projekt/i12350/Evaluering-af-model-for-koordinerende-indsatsplaner-og-tilhoerende-koordinatorfunktioner.

Hvor finder jeg skabelonen til den koordinerende indsatsplan?

Du kan finde netværksskabelonen her.

 

I Københavns Kommune finder du også netværksskabelonen til den koordinerende indsatsplan på Borgercenter Voksnes intranet under fanen "Sådan gør du i BCV" > "Myndighed - Rusmiddel" eller på https://rusmiddelbehandling.kk.dk/indhold/psykiatri

Redaktør