Hvad er forskellen på et koordinationsmøde (koordinerende indsatsplan) og et netværksmøde (netværksplan)

​I Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne i Region Hovedstaden er der fokus på netværksmøder som en metode til at understøtte det tværsektorielle samarbejde.

En af de måder, som brugen af netværksmøder understøttes på, er via en vejledning til, hvordan netværksmødet kan foregå og en skabelon, som man kan bruge i den forbindelse. Netværksmødet har en bredere målgruppe (alle patienter i Region Hovedstadens Psykiatri) end den koordinerende indsatsplan (patienter med et samtidigt misbrug). Netværksskabelonen og skabelonen til den koordinerende indsatsplan minder dog forholdsvis meget om hinanden og tanken bag er også meget parallel.

Netværksskabelonen kan bruges til at lave en koordinerende indsatsplan. Der er et felt på netværksskabelonen, hvor man kan krydse af, hvis netværksplanen skal fungere som en koordinerende indsatsplan. Der eksisterer altså to skabeloner, som kan bruges til et koordinationsmøde. Det er op til dig, der er koordinator på den koordinerende indsatsplan, om du vælger at bruge netværksskabelonen eller skabelonen til den koordinerende indsatsplan.

Redaktør