Hvem er målgruppen?

​Målgruppen for den koordinerende indsatsplan er borgere, som har en dobbeltdiagnose, hvilket vil sige, at de har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug af alkohol og/eller stoffer. En del borgere med dobbeltdiagnoser har desuden en række komplekse sociale problemstillinger.

Det er ikke afgørende, at borgeren har en specifik diagnose. Det afgørende er, at du som fagperson vurderer, at der er behov for at koordinere og skabe sammenhæng i de indsatser, der er tilbudt en borger, du arbejder med. Det er typisk fordi den psykiske lidelse, misbrug og/eller sociale problemstillinger forhindrer borgeren i selv at klare koordineringen af de indsatser, der tilbydes fra region og kommune.

Borgeren skal have kontakt til den regionale psykiatri og/eller den kommunale misbrugsbehandling og vurderes at have gavn af indsatser begge steder. Hvis borgeren ikke har kontakt til den regionale psykiatri, skal borgeren visiteres hertil, inden behandlingspsykiatrien har et ansvar i forhold til behandling og dermed også koordinering. Tilsvarende skal borgere, der kun er tilknyttet psykiatrien, indskrives i den kommunale misbrugsbehandling inden misbrugsbehandlingen har ansvar i forhold til behandling samt koordinering af behandling.

Tegn på, at en borger kan have glæde af en koordinerende indsatsplan:

  • Gentagne indlæggelser
  • Ustabilt fremmøde
  • Afbrudte behandlingsforløb

Redaktør