Hvem kan lave en koordinerende indsatsplan & hvor kan man få hjælp?

​Alle fagpersoner, der arbejder med målgruppen, kan vurdere, at der er behov for en koordinerende indsatsplan. Det er som hovedregel borgerens kontaktperson fra enten psykiatri eller misbrugsbehandling, der igangsætter et forløb med en koordinerende indsatsplan og fungerer som koordinator i forløbet.  Det vil også i mange sammenhænge være denne fagperson, der vurderer, at borgeren har behov for en koordinerende indsatsplan. Du skal orientere den overordnede koordinator i din egen organisation, når du igangsætter et forløb.

Hvor kan man få hjælp til at lave den?

  • På Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Sct. Hans og misbrugsenhederne i Københavns Kommune kan du henvende dig til den overordnede koordinator i din egen organisation, hvis du har spørgsmål. Deres opgave er at støtte kolleger i at bruge den koordinerende indsatsplan. 
  • Se kontaktinformationer på de overordnede koordinatorer her.
  • Derudover er der en regional og kommunal (Københavns Kommune) kontaktperson for de koordinerende indsatsplaner, som du er velkommen til at henvende dig til.
    • Regional kontaktperson: Sidsel Busch, Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Telefon 38642059 eller Email: sidsel.staermose.busch@regionh.dk
    • Kommunal kontaktperson: (i Københavns Kommune): Britta krog Telefon 40400013 eller Email: Email: ta46@sof.kk.dk

Hvad hvis man ikke selv kan starte en koordinerende indsatsplan op, men kan se et behov for en indsatsplan – hvor kan man så henvende sig?

Hvis du som fagperson har kendskab til en borger, hvor det vil være relevant med en koordinerende indsatsplan, men ikke selv har mulighed for at starte planen op (og tage rollen som koordinator), så kan du kontakte den overordnede koordinator i din organisation, og herefter afgør den overordnede koordinatorfunktion, hvem der skal løfte opgaven.  

Det er typisk den fagperson, der har det største kendskab til borgeren, som fungerer som koordinator. Det er som oftest en kontaktperson i enten behandlingspsykiatrien (regional) eller misbrugsbehandlingen (kommunal). Det vil også i mange sammenhænge være denne fagperson, der vurderer om borgeren har behov for en koordinerende indsatsplan. Koordinatoren afholder indsatsplanmødet og udarbejder indsatsplanen.Redaktør