Hvordan adskiller den koordinerende indsatsplan sig fra andre planer?

​Den koordinerende indsatsplan er borgerens plan.
Borgerens ønsker er centrale og inddrages aktivt i processen. Der er ikke på forhånd fastlagt løsninger på borgerens udfordringer. Udfordringerne identificeres i fællesskab mellem borgeren og de involverede parter på mødet. Der indgås aftaler om fremtidige mål og indsatser.


Efter mødet har alle deltagere et klart billede af, hvor man er på vej hen, og det er aftalt, hvem der gør hvad, inden man mødes igen. Den koordinerende indsatsplan dokumenterer, at der er lagt en koordineret plan for borgeren.


Både psykiatri og misbrugsbehandling kan starte en koordinerende indsatsplan op (modsat udskrivningsplaner og koordinationsplaner, som er planer udarbejdet på initiativ af psykiatrien).


Redaktør