Fælles opsummering

​Alle kan blive trætte efter et langt møde med mange drøftelser og beslutninger. Tydeliggør forventningerne til brugeren såvel som til de andre deltagere, så ansvarsfordelingen er klar for alle. Søg løbende bekræftelse hos brugeren.

"Er der ok med dig, at vi prøver at gøre det på den her måde?"

"Er du med på, at vi desværre er nødt til at gøre det på den her måde, selvom vi gerne ville gøre det på en anden måde?"

Måske ønsker brugeren at gøre et forsøg med en opgave. Det skal der gøres plads til. Uanset om det handler om at kontakte nogen, skrive noget, eller udføre en opgave, som er meningsfuld for brugeren selv (fx at gå i bad), så skriv det ind i indsatsplanen. Det kan gøre planen mere nærværende for alle parter, og det kan påvirke, hvordan vi opfatter opgaverne.

For brugeren kan det opleves lige så vigtigt at have været i bad inden næste indsatsplanmøde (også selvom brugeren måske bader hyppigt), som det kan opleves for dig, at en indstilling er kommet igennem visitationen. Indsatsplanen kommer på denne måde til at afspejle tid og sted. Det betyder, at den er mere interessant at læse på et senere tidspunkt og brugeren kan bedre spejle sig i planen, end hvis det kun er de "kedelige, tørre" opgaver, der er beskrevet.


Redaktør