Hvem er del af den Koordinerende Indsatsplan? Og hvem kan gøre hvad?

​Afdæk sammen med brugeren, hvem der er en del af den Koordinerende Indsatsplan, og hvad de hver især kan bidrage med.

Brugeren kan have mange erfaringer med, hvordan behandlingssystemerne fungerer og have meninger om bestemte centre, afdelinger, fagligheder og personer. Det giver god mening at drøfte erfaringerne og på baggrund heraf kan I stille skarpt på, hvordan koordinationsmøderne giver behandlingssystemerne bedre mulighed for at realisere brugerens ønsker. 

Redaktør