Hvordan præsenterer du bedst ideen om at igangsætte en Koordinerende Indsatsplan

​Når du som fagperson har vurderet, at det vil være en god ide at igangsætte et forløb med en Koordinerende Indsatsplan med en bruger, skal du præsentere ideen for brugeren. For at inddrage brugeren bedst muligt i denne fase, kan du med fordel gøre dig nogle overvejelser om, hvem brugeren er og hvilken baggrund brugeren har.

 

Det er de færreste brugere i målgruppen for den Koordinerende Indsatsplan, der er førstegangsbrugere af behandlingssystemerne. Nogle har livslange erfaringer med behandlingssystemerne, som måske går gennem forskellige tidsperioder, behandlingsmæssige tilgange, organisatoriske landskaber, lovgivningsmæssige rammer og meget mere. Det kan være, at du har at gøre med et menneske, som har længere brugererfaring, end du selv har erfaring som fagperson?

 

Det er et vigtigt at holde sig for øje, at din fagprofessionelle præsentation af den Koordinerende Indsatsplan bliver fortolket af brugeren i forhold til brugerens gode og dårlige erfaringer samt positive og negative forventninger. Nogle af disse er måske en del af brugerens symptombillede, men mange vil også være almene og udspringe af glæder og skuffelser gennem tiden.

 

Når du præsenterer den Koordinerende Indsatsplan er det derfor vigtigt, at du og brugeren når frem til en fælles forståelse af, hvad den Koordinerende Indsatsplan er og kan. Det kan du blandt andet gøre ved at forventningsafstemme og gøre det til en fælles opgave at forstå, hvordan systemerne virker i forhold til indsatsplanen.


Redaktør