Hvilke forventninger har brugerne til indsatsplanen? Og hvad kommer der ud af at have en indsatsplan?

Når du præsenterer den Koordinerende Indsatsplan for brugeren, er det vigtigt at forventningsafstemme. Det vil sige undersøge - gå på opdagelse i - brugerens forventninger til indsatsplanen og dernæst afstemme, hvad der kan komme ud af at have en Koordinerende Indsatsplan. Hvad er indsatsplanen for et redskab? Hvorfor giver det mening lige netop i denne situation?

 Forventningsafstemningen er vigtig, fordi den gør det tydeligt, hvad der kræves af dig som fagperson, og hvad der kræves af brugeren. Den kan samtidig afdække nogle af de forventninger, som risikerer at blive barrierer i arbejdet med indsatsplanen. Det kan fx være skuffende for brugeren at få at vide, at den Koordinerende Indsatsplan ikke kan løse alle problemer per se. Her kan I få en snak om erfaringerne med tålmodighed og få lavet nogle gode aftaler i den forbindelse. 

Omvendt kan det være en stor lettelse for brugeren at høre, at vedkommendes liv ikke ændres fuldstændig fra den ene dag til den anden, og det kan fx give anledning til en god snak om ubehaget ved forandring og behandlingens tempo. 


Redaktør