Giv brugeren ejerskab over indsatsplanen

​Næste gang I ses – efter koordinationsmødet - kan god brugerinddragelse handle om at hjælpe brugeren med at få ejerskab over mødet og planen. Giv brugeren mulighed for at efterreflektere.

 


Redaktør