Skal vi give hånd eller ej? (Og hvordan kan du hjælpe?)

​Stemning og atmosfære spiller en afgørende rolle for brugernes oplevelse af koordinationsmødet. 

​Dette punkt henvender sig primært til dig som fagperson og din måde at være opmærksom på brugeren.

Der er ikke noget endegyldigt svar på, om man skal give hånd eller ej. Spørgsmålet er stillet for at få dig som deltager i koordinationsmødet til at rette din opmærksomhed mod din egen adfærd og dine egne antagelser om sociale normer. For nogle brugere kan det udgøre et pres at skulle give hånd, men det kan også opleves underligt rammeløst, hvis der ikke bliver sagt ordentligt goddag. God brugerinddragelse handler i denne sammenhæng om at slå antennerne ud og gøre dig følsom overfor stemning og atmosfære, så du ikke kommer til at være brugeren til last.

Hvordan kommer du ind i rummet? Er du fortravlet og forblæst? Har du en sandwich i den ene hånd og en telefon i den anden? Det kan hurtigt virke forstyrrende og gøre brugeren utilpas, hvis mødedeltagernes fokus stritter i forskellige retninger.

Møder du samarbejdspartnere du kender og falder I i snak om ferier, højtider, huskøb og andet almindeligt? Så husk, at der i møderummet måske sidder en bruger, som aldrig har ferie, som ikke har nogen at fejre højtider med og som ikke har mulighed for bolig efter eget ønske. Hvis man sidder i problemer til halsen kan det være udfordrende at høre om andres dejlige liv, og pludselig skal man bruge ekstra energi på at abstrahere fra andres uformelle samtaler.

Hvad kan du gøre for at hjælpe?
Har du mulighed for at forberede dig på koordinationsmødet sammen med brugeren, så tal om, om der er noget, du kan gøre for at holde en god atmosfære. Måske kan du hjælpe med at dæmpe lydniveauet, hvis mødedeltagerne er for højlydte eller du kan fortælle, at du og brugeren har lavet en aftale om, at man ikke spiser under mødet.

- Spørg brugeren

- Tal om det

- Læg en plan

- Tilbyd støtte


Redaktør