Hvis borgeren ikke var med til et koordinationsmøde, hvordan sikrer jeg så et tilsagn til planen?

​Efter mødet gennemgår du som koordinator indsatsplanen sammen med borgeren. Borgeren skal godkende indsatsplanen, før den kan iværksættes. Du skriver henholdsvis 'ja' eller 'nej' under 'plan godkendt af borger'.

Redaktør