Hvad skal jeg bede deltagerne om at forberede?

​Du beder deltagerne forberede en kort, mundtlig beskrivelse af status og mål på den indsats, som de hver især repræsenterer. 

Deltagerne skal beskrive borgerens aktuelle situation (psykisk lidelse, misbrug, basale rammer som for eksempel bolig, økonomi, beskæftigelse etc.) samt relevant viden fra andre planer. Hvis en fagperson bliver nødt til at melde afbud, giver vedkommende sit input om borgeren til dig, der er koordinator. 

Du eller den, der udpeges som mødeleder, præsenterer de indkomne informationer under mødet. Fokus i deltagernes beskrivelser skal være på borgerens situation her og nu samt på de fremadrettede planer.

Redaktør