Hvem kan jeg indkalde?

​Som koordinator vurderer du sammen med borgeren, hvem det vil være relevant at invitere til koordinationsmødet. 

Nogle borgere har et ønske om, at så få personer som muligt skal deltage, da det ellers kan være overvældende. Tal med borgeren om dette og drøft samtidig, om borgeren ønsker at have en pårørende eller bisidder med ved mødet.

Det er relevant at invitere repræsentanter fra de forskellige regionale og kommunale indsatser, der er tilbudt borgeren. Det kan eksempelvis være:

 • Kontaktperson blandt plejepersonale i behandlingspsykiatrien
 • 'Følge-hjem'-sygeplejerske
 • Behandlingsansvarlig læge
 • Kontaktperson fra misbrugsbehandling
 • Kontaktperson på bosted
 • Borgerens misbrugslæge

Derudover kan det være relevant at inddrage repræsentanter fra eksempelvis:

 • Kriminalforsorgen
 • Somatiske behandlingstilbud
 • Tandlæge
 • Jobcenter
 • Praktiserende læge
 • Mentorer/kontaktpersoner fra f.eks. herberger og væresteder
 
Du kan kun invitere fagpersoner fra indsatser, som borgeren aktuelt deltager i. Fagpersoner fra andre områder er ikke forpligtet til at deltage, og de vil typisk ikke få ydelser for det. 

Hvis en borger for eksempel ikke er i psykiatrisk behandling, kan du ikke inddrage fagpersoner fra psykiatrien, når I udarbejder denne borgers indsatsplan. 

Det samme gælder fagpersoner fra misbrugsbehandling, hvis borgeren ikke er i misbrugsbehandling. Disse parter kan dog bruges som rådgivnings- eller sparringsfunktion i forhold til at tilrettelægge den bedst mulige plan og indsats for borgeren og for at arbejde hen mod en tilknytning til eksempelvis psykiatrien.Redaktør