Hvis borgeren ikke har lyst til at deltage i koordinationsmødet – hvad kan man så gøre?

​Hvis borgeren ikke har lyst til at deltage i koordinationsmødet, kan det være en løsning, at borgeren kun er med til noget af mødet, eller at borgeren ikke selv behøver at sige noget. Borgeren kan have aftalt med andre, hvad de gerne vil have, at der bliver sagt. 

Det kan også aftales, at der bliver holdt pause undervejs, ligesom det kan være en mulighed, at borgeren ikke sidder med ved bordet.

Det er vigtigt på forhånd at få en aftale med borgeren, om mødet gennemføres selv om vedkommende ikke dukker op. Hvis borgeren ikke deltager, skal du som koordinator sikre dig borgerens accept af planen efterfølgende og sørge for, at de øvrige deltagere får besked om, hvorvidt borgeren har accepteret planen eller ej.Redaktør