Er der en særskilt samtykkeerklæring?

Region Hovedstadens Psykiatri

I Region Hovedstadens Psykiatri indhenter medarbejdere, der fungerer som tovholder, et mundtligt samtykke fra borgeren for at kunne udarbejde en koordinerende indsatsplan. I netværksskabelonen finder man feltet: 'Samtykke fra borger´ - og dette felt afkrydses, når borgeren har givet samtykke.  

Københavns Kommune

I Københavns Kommune skal medarbejdere, der fungerer som tovholder, indhente et mundtligt eller et skriftligt samtykke fra borgeren for at kunne udarbejde en koordinerende indsatsplan. Hvis borgeren giver et mundtligt samtykke, skal det noteres i borgerens sag, at der er givet et mundtligt samtykke. Hvis borgeren giver et skriftligt samtykke, skal dette samtykke anvendes. 

Hent samtykkeerklæringen til skriftligt samtykke her 

Det skriftlige samtykke skal efterfølgende dokumenttilknyttes på borgerens sag. Feltet:'Samtykke fra borger' i skabelonen til den koordinerende indsatsplan skal ligeledes afkrydses.


Redaktør