Er det et problem at få samtykke?

​Nogle borgere ønsker ikke, at der bliver udarbejdet en koordinerende indsatsplan, og giver derfor ikke samtykke. I nogle forløb skal der sættes god tid af til at tale med borgeren om fordele og ulemper ved at give samtykke. Du kan eventuelt se filmen om den koordinerende indsatsplan herunder.

Argumenterne, for at borgeren skal sige ja, er:

  • At der koordineres mellem de forskellige indsatser
  • At koordinering giver en bedre behandling
  • At det ikke længere påhviler borgeren at informere om, hvad der foregår i det andet system
  • At det giver overblik – både til borgeren, fagpersoner og eventuelle andre personer i borgerens netværk (pårørende mv.)
Redaktør