Er det et problem at få samtykke?

​Nogle borgere ønsker ikke, at der bliver udarbejdet en koordinerende indsatsplan, og giver derfor ikke samtykke. I nogle forløb skal der sættes god tid af til at tale med borgeren om fordele og ulemper ved at give samtykke. Du kan eventuelt se filmen om den koordinerende indsatsplan [link indsættes].

Argumenterne, for at borgeren skal sige ja, er:

  • At der koordineres mellem de forskellige indsatser
  • At koordinering giver en bedre behandling
  • At det ikke længere påhviler borgeren at informere om, hvad der foregår i det andet system
  • At det giver overblik – både til borgeren, fagpersoner og eventuelle andre personer i borgerens netværk (pårørende mv.)
Redaktør