​​​​

Systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt i Region Hovedstadens Psykiatri

​Test for coronavirus er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores patienter og personale. Derfor kan du som medarbejder i Region Hovedstaden altid blive testet efter aftale med din nærmeste leder.

Vi tilbyder også, at medarbejdere med patientkontakt kan blive PCR-testet for coronavirus med faste intervaller. Det er et tilbud og derfor også frivilligt – men for at vi kan beskytte os selv, hinanden og vores patienter bedst muligt opfordrer vi dig til at tage imod tilbuddet.

I listen over spørgsmål og svar herunder, kan du finde relevant information om de systematiske tests.

Hvert center har testtilbud til deres medarbejdere. 

Oversigt over centrenes systematiske PCR-testtilbud


Husk, at du altid kan blive COVID-19-testet med hurtigt svar efter aftale med din nærmeste leder.


Spørgsmål og svar


Hvem kan blive testet systematisk?

Alle medarbejdere med patientkontakt i psykiatrien kan blive testet hver uge for COVID-19. Dette gælder alle medarbejdere der er ansat i Region Hovedstadens Psykiatri, både fastansatte, elever og studerende og timelønnede. Er du færdigvaccineret mod COVID-19, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.

Det er ikke muligt at teste medarbejdere, som er ansat i en af regionens andre virksomheder, fx Center for Ejendomme. Årsagen er, at der laves et overordnet datatræk med cpr-nummer fra Regionen til Danske Regioner og videre til Statens Serum Institut, som opretter rekvisitionerne. Dette er kun muligt at gøre på hospitalsvirksomhederne i regionen.

Alle med behov for at blive testet, kan blive testet, så har man mistanke om at være smittet eller er nær kontakt til en smittet, kan nærmeste leder henvise til test på et hospital, som centret har indgået aftale med. Man kan desuden altid blive testet i et af regionens testcentre.Hvor skal vikarer blive testet henne?

Vikarer kan blive testet på det center, hvor de er på arbejde. 


Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Det gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Er det frivilligt at blive testet?

Systematisk test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet. Hvornår får jeg svar på min test?

Du vil som oftest få svar i løbet af 24 timer efter du er blevet testet, men der kan i nogle tilfælde gå op til 72 timer.Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med sin leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer. Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar fra de regelmæssige tests?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar fra de regelmæssige tests. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis du tester positiv for COVID-19, skal du gå i isolation samt kontakte nærmeste leder.

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste 12 uger, ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen.

Hvis du inden for de 12 uger får symptomer på COVID-19, skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggresiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvad er teststrategien ved udbrud på en afdeling?

​Ved udbrud på en afdeling på hospitalet vil testningen intensiveres, og hospitalets hygiejneorganisation iværksætte en skærpet vurdering af smitterisikoen, og der vil eventuelt være behov for, at en bredere personalegruppe skal testes. Hvor kan man blive testet?

Du kan finde information om, hvor dit lokale center tilbyder test ved at tjekke centerets intranet.Hvordan får jeg svar på min test?

​Svaret på din test finder du på sundhed.dk eller via appen Min Sundhed.
Svaret vil også blive sendt til din praktiserende lægeHvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge

​Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til at hente rekvisitionen på  COVID-19 testen. Det er ikke muligt at se din sundhedsjournal, prøvesvar eller tidligere prøverekvisitioner. Oplysningerne videregives til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retsinformation.dk:

Se bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19Kan jeg også få testet mine børn?

​Nej. Tilbuddet om systematisk test for COVID-19 gælder udelukkende for medarbejdere med patientkontakt.
Redaktør