​​​​​​​​

Jubilæumsskrifter

​På denne side kan du få et samlet overblik over Sct. Hans' jubilæumsskrifter. 

​​

Jubilæumsskrifter


50-års jubilæum 1866:

 • C. A. Gad. Sanct Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse. Et Mindeskrift til Erindring om Stiftelsens Bestaaen i 100 Aar og Hospitalets Virksomhed som Sindssygeanstalt paa Bistrupgaard i 50 Aar.

København, Thieles Bogtrykkeri, 1866​.​​


100-års jubilæum 1916:

 • St. Hans Hospital 1816-1916. Jubilæumsskrift udgivet på Københavns Magistrats foranstaltning.
  August Wimmer (Red.)

København, G. E. C. Gads Forlag, 1916.


​​​
150-års jubilæum 1966:

 • Sct. Hans Hospital, Roskilde – Danmark, 1816-1966.
  Erling Dein (Red.)

København, Munksgaard, 1966.


175-års jubilæum 1991:

 • Sct. Hans Hospital 1816-1991.
  E. O. Jørgensen (Red.) 

Sct. Hans Hospital, 1991.


200-års jubilæum 2016:

 • Sct. Hans 1816-2016.

​​Jesper Vaczy og Jette Møllerhøj (Red.)


Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, 2016.

Redaktør