Built Environment

​Our living conditions is of great importance to put physical and mental health, and we want to test ways to improve indoor climate using daylight, artificial light, sound and ventilation. We also focus on the effect of placement of living conditions regarding access to daylight, noise and light pollution.

Current projects

(1) Daylight as a Driver for Healthier Energy Optimization.

Link to report: https://elforsk.dk/projektdatabase/dagslyskvalitet-sundhedsmaessig-driver-energirenovering

(2) ROOM-LIGHT feasability: Dynamic LED-light as treatment for depressed patients in inpatient wards - a feasibility trial
(3) ROOM-LIGHT efficacy: Dynamic LED-light versus usual care for depressed inpatients. A randomised clinical trial

xxx (2).jpg


(4) ROOM-LIGHT 1:1 NY PSYKIATRI BISPEBJERG: Optimizing daylight and dynamic LED artificial light in a new building class 2020 construction using Lattitude Compensated Architectural Lighting (L-CAL)

L1005960.jpg(5) Daylight and Green Cities

Workshop: Daylight and Green Cities – Aarhus

The workshop builds on the unique interdisciplinary nature of the Daylight Academy and assembles international experts to establish a framework that enables the design of urban areas to maximize the benefits of daylight, as well as the design of green solutions for buildings based on daylight. A major recent trend of urbanization is to bring nature in all its forms back into urban design and thereby cities. Catchwords are green cities, green and blue infrastructure, or nature-based solutions. Urban designers realize that built infrastructure cannot provide all the services that urban people depend on, or these grey infrastructures can only do it in a more costly way than green infrastructure (ecosystems, vegetation and soils) or blue infrastructure (rivers, lakes, and wetlands). The future of cities will depend on integrating nature-based solutions with engineering technical innovation, and acknowledging that human beings depend on nature experiences and natural environments. Green and blue infrastructures have been shown to improve life quality and health (both psychological and physical) and such urban ecology is at the forefront of major funding agencies and public initiatives at national level and local level in all major cities.
Supported by Daylight Academy: https://daylight.academy
In collaboration with: Christoph Kueffer and Bruno Bueno


(6) Healthy School: Light - Air - Sound

The project integrates daylight, natural ventilation and acustic natural materials to improve light, air and sound quality at schools.

- Healthy school: A feasability trial (march 2019 - march 2020)
- Healthy school: A efficacy trial

Film about "Healthy schools" from Sustainable Build Challenge", april 2019

Watch the film here.


Vilhelm Hammershøi: Støvkornenes dans i solstrålerne


(7) Light, Architecture and Health - a Method. 
by Carlo Volf MAA Phd

An Asymmetrical Solar Architecture

In the beginning of the 20th century, light served as a preventive and healing element in the architecture. However, with the prevalence of penicillin in the 1940´s, attention was drawn towards a more medical treatment rather than prevention through architecture. In this doctoral dissertation Carlo Volf puts renewed emphasis and focus upon light and architecture and their shared significance to health. The thesis sets out to find a balance between exposure and protection from the sunlight and concludes that it is possible to base the architecture on a healthier light if the architecture partly is planned deliberately according to East, South, West and North, and partly in relation to the body's circadian rhythm. The thesis introduces an overall architectural approach which responds the asymmetrical light of the sun by being – in itself – asymmetrical. Be it in the form of asymmetrical building shapes, facades, apertures or artificial lighting.

Download PhD here


(8) Energieffektiv renovering af skoler: Dagslys, naturlig ventilation og naturlige
materialer
Resultater fra en pilotundersøgelse NOTECH løsning vs. mekanisk ventilation

Hent rapporten her.

Resumé
Igennem de seneste årtier har energikrav og arkitektur forandret den måde, vi planlægger skoler og deres indeklima. Specifikke krav til lufttilførsel i kombination med krav til energirammer i Bygningsreglementet fra 1995 (BR95) har ført til at næsten alle skoler efter 1995 er opført som ”lufttætte” bygninger med mekanisk ventilation og varmegenvinding.

Ser man tilbage i tiden, har dette dog langt fra altid været gængs praksis, hverken indenfor skolebyggeri eller byggeriet generelt i Danmark. Denne artikel beskriver en ny behovsstyret indeklimaløsning, kaldet NOTECH, baseret på naturlig ventilation. I projektet undersøges NOTECH løsningens indvirkning på indeklima og energiforbrug i en grundskoleklasse. I undersøgelsen sammenlignes et klasselokale med NOTECH systemet med et andet klasselokale med en konventionel løsning, baseret på mekanisk ventilation.

Resultaterne af undersøgelsen peger på, at mekanisk ventilation ikke altid behøver at være den mest bæredygtige løsning og, at der findes andre veje, når det gælder et godt indeklima på skoler. Overordnet viser resultaterne at både det behovsstyrede,naturlige ventilationssystem NOTECH og det mekaniske ventilationssystem, ved en belastning på 16 elever og 1-2 undervisere, kan opnå tilfredsstillende CO2-niveauer på under 1000 ppm, indendørs komforttemperaturer, relativ luftfugtighed og støjniveauer.

Resultaterne af undersøgelsen viser samtidigt store forskelle imellem de to systemer når det gælder samlede installationsomkostninger og estimerede driftsomkostninger til elektricitet, opvarmning og vedligeholdelse. Disse omkostninger viser sig, at være markant lavere for NOTECH-løsningen, og udgør kun omkring 35 % af det mekaniske ventilationssystem. Endelig viser resultaterne, at NOTECH-løsningen giver mindre CO2-belastning for indlejrede byggematerialer, og derved reducerer det samlede CO2-aftryk med 95 % sammenlignet med den mekaniske ventilationsløsning.

(9) Room-light 1:1 - Ny Psykiatri Bispebjerg
Hent rapporten her

Resumé
Projektet udvikler og etablerer en fuldskala drejbar 1:1 mockup af en patient sengestue på det kommende Ny Bispebjerg Hospital. Igennem registreringer af dagslys og temperaturer i patient sengestuen, søger projektet, at afdække de naturlige forskelle og begrænsninger, forårsaget af den geografiske orientering og undersøge de udendørs døgnvariationer og deres indvirkning på indeklimaet, med henblik på, at skabe en balance mellem på den ene side dagslys og behov for dynamisk LED-belysning og på den anden side kravet om aktiv og passiv køling ved hjælp af mekanisk og naturlig ventilation. Analysen ser i den forbindelse også på de potentielle sundhedsmæssige aspekter af dagslys og frisk luft og foreslår en ny strategi for dynamisk kunstig belysning og dynamisk mekanisk ventilation, kaldet Geographical Orientation Compensated Architectural Planning, GOCAP. En strategi, som inddeler dagen i henholdsvis en morgenperiode og et aftenperiode, med henblik på, at reducere bygningens samlede energiforbrug. Rapporten analyserer i den forbindelsemuligheden for, at udnytte naturligt lys og naturlig ventilation, baseret på to hovedparametre.

1) Den geografiske orientering (N, S, Ø og V)

2) Årstid (sommer og vinter).

Fysiske målinger i 1:1 mockup suppleres med computersimuleringer for at vurdere behovet for ventilation og for at vurdere, hvordan naturlig ventilation kan supplere og erstatte mekanisk ventilation på forskellige tidspunkter af året. Baseret på målinger og analyser foreslår rapporten en ny metode for projektering af indeklimaet, der kan reducere energiforbruget til belysning med 20 – 40 % og energiforbruget til ventilation med minimum 40 %.Responsible editor