Brug af dynamisk LED-belysning giver høj tilfredshed hos patienter

​Et nyt ELFORSK-studie, om brug af dynamisk LED-belysning på patientstuer viser, stor tilfredshed hos patienter og mere effektiv elanvendelse. Resultaterne skal danne baggrund for brug af dynamisk LED-belysning på det kommende psykiatriske hospital Ny Psykiatri Bispebjerg.

Wait...

Billedet til venstre viser hvordan LED panelet er bygget ind i vindueslysningen og efterligner
sollys refleksion. Billedet til højre viser naturligt sollys refleksion på væggen. Foto: K. Martiny


Med udviklingen i LED teknologi er der gradvist sket et skift fra CFL lysstofrør til LED kunstlys. Derved spares energi, men det giver også mulighed for at ændre dynamisk på lysstyrken og farve- sammensætningen (indholdet af forskellige bølgelængder) gennem døgnet.

Et ELFORSK-projekt har undersøgt nærmere, hvor store energibesparelser, der er ved skift fra CFL lysstofrør til dynamisk LED, og hvordan dynamisk LED kunstlys påvirker patienter på en sengeafdeling.

Store energibesparelser og høj lystilfredshed
Projektet viste, at der ved skift fra CFL lysstofrør med reflektor til et dynamisk LED kunstlys system kunne opnås en estimeret energibesparelse på 76 % og samtidig en meget høj farvegengivelse (CRI).

I projektet blev det opnået en betydelig energibesparelse koblet med høj lystilfredshed og bedre farvegenkendelse. Projektet blev udviklet i et tværfagligt samarbejde, som på kort tid implementerede en ny dynamisk LED teknologi på en sengeafdeling.  

Vi opnåede en betydelig energibesparelse, en høj lystilfredshed og bedre farvegenkendelse ved at implementere ny dynamisk LED teknologi på en sengeafdeling.

Klaus Martiny, Psykiatrisk Center København

De kliniske resultater viste, at det dynamiske LED kunstlys fungerede meget fint, på en psykiatrisk sengeafdeling, uden bivirkninger og med en høj lystilfredshed. Patienterne var særligt tilfredse med LED solskinarmaturet, som var indbygget i vindueslysningen.

Det viste sig at være vanskeligt at lave kontinuerte spektrale lysmålinger på sengestuerne, og nye metoder til dette er nu under udvikling.

Vi lærte, at tæt kontakt mellem projektpartnerne er vigtigt for at få koordineret indsatserne og nå i mål.  

Klaus Martiny, Psykiatrisk Center København

Tæt kontakt mellem parter giver gevinst
I projektet oplevede vi et fint og meningsfuldt samarbejde mellem partnerne, hvor planlægningen med udvikling af det dynamiske LED lyssystem fulgt af ibrugtagning og senere klinisk testning var et eksempel på, hvordan et tværfagligt team kan lykkes med at overføre nye teknologiske landvindinger til klinisk brug på relativ kort tid. Vi lærte, at tæt kontakt mellem partnerne er vigtigt for at få koordineret indsatserne og nå i mål.  

Resultaterne vil sammen med resultaterne fra ELFORSK-projektet ”Room-light 1:1 Ny Psykiatri Bispebjerg (350-050)” danne baggrund for indeklima- og lysprojekter på det kommende psykiatriske hospital Ny Psykiatri Bispebjerg.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri, New Interventions in Depression (NID-Group)DTU Fotonik og Chromaviso A/S og blev afsluttet december 2020.

Slutrapporten kan hentes på elforsk.dk.


Responsible editor

Comments