Dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver for energirenovering

For skrappe energikrav kan påvirke menneskers helbred og føre til et unødvendigt stort forbrug af materialer, uden at der kan dokumenteres en væsentlig varmebesparelse.

​Se filmen her:

Resultat

Projektet tager udgangspunkt i to helt identiske etageejendomme. Energirenoveringen blev foretaget januar – april 2017. Indsamling af data blev foretaget henholdsvis før renoveringen, i perioden september 2016 – januar 2017 (baseline) og efter renoveringen, i september 2017 – januar 2018 (effektmåling). På baggrund af to forskellige vinduesløsninger, undersøges hvilke sundhedsmæssige og energimæssige effekter henholdsvis 2-lags og 3-lags glas har og hvilken vinduesløsning – 2-lags eller 3-lags glas – der giver mest værdi set ud fra en helhedsmæssig betragtning.

Projektet undersøger hvordan de to vinduesløsninger påvirker dagslyset og hvordan beboernes sundhed og tilfredshed efterfølgende påvirkes. Andre indeklimamæssige faktorer, såsom CO2, temperaturer og luftfugtighed undersøges, og endelig undersøger projektet hvordan renoveringen påvirker energiforbruget til opvarmning i de to sammenlignelige etageejendomme.

2-lags jernfattige vinduer transmitterer signifikant mere dagslys, UVB-lys og kortbølget lys imens 3-lags energiglas med to energibelægninger fuldstændigt blokerer for UVB-lyset og reducerer det kortbølgede lys.


Projektet viser at 3-lags glas umuliggør dannelse af D-vitamin indendørs og reducerer mængden af det kortbølgede lys der er med til at stimulere kroppens døgnrytme. Efterfølgende viser projektet en statistisk signifikant effekt på beboernes sundhed efter renoveringen, bl.a. deres søvnkvalitet og søvnmønster der begge påvirkes af glaskvalitet.

Søvnkvaliteten hos beboerne i etageejendommen med 3-lags glas reduceres statistisk signifikant, ligesom udvikling i fordelingen af kronotyper forandres; dvs. beboerne i etageejendommen med 2-lags jernfattigt glas vågner tidligere og bliver statistisk signifikant mere morgentyper end beboerne i ejendommen med 3-lags glas efter renoveringen.

Også lysfølsomheden forandrer sig efter udskiftningen af vinduerne i de 72 boliger. Beboerne i etageejendommen med 3-lags vinduer bliver mere lysfølsomme i forhold til beboerne i etageejendom med 2-lags vinduer. Af andre forhold der ændrer sig er tilfredsheden hos beboerne. Beboerne er generelt tilfredse med dagslyset ved 2-lags vinduer og særligt ved 3-lags vinduer.

Tilfredsheden med dagslyset og dagslyskvaliteten stiger statistisk signifikant i etageejendom med 3-lags vinduer efter renoveringen.


Baseret på resultater af indeklima-målinger forringes det samlede indeklima for både 2-lags og 3-lags vinduer i de to etageejendomme efter vinduesudskiftningen. Især faktorer som påvirkes af vinduernes øgede tæthed, såsom luftfugtighed og CO2, bliver signifikant dårligere efter vinduesudskiftningen og resultaterne peger på, at tæthedskravet til vindueskomponenter kan være en sundhedsmæssig udfordring.

Ud fra en samlet, sundhedsmæssig og energimæssig vurdering anbefaler rapporten 2-lags jernfattigt glas fremfor 3-lags energiglas ved alle renoveringer af byggerier, fra før 1985. Konklusionen på de forskellige outcomes peger i retning af, at 3-lags glas udgør en samlet negativ merudgift – overraskende nok selv når de energimæssige resultater indgår i vurderingen, og selv i boliger med relativt store glaspartier (25 % af gulvareal).

2-lags jernfattige vinduer udgør alt i alt en samlet merindtægt i forhold til 3-lags energivinduer når både lysmæssige, sundhedsmæssige og energimæssige gevinster tages med i betragtning.


Projektet demonstrerer i praksis, at der rent faktisk er god økonomi i god dagslyskvalitet: 2-lags jernfattigt glas er økonomisk billigere i anskaffelse end 3-lags energiglas. Projektet har været ledet af Carlo Volf, NID Group, Region H og Klaus Martiny NID Group, Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri, i samarbejde med Rambøll A/S, SBi og DTU Fotonik. 


Responsible editor