Nord-syd-øst-vest: Naturligt lys er bedst

​Det ELFORSK-støttede projekt Room Light 1:1 analyserer lys og naturlig ventilation på sengestuer for psykiatriske patienter. Konklusionerne er klare: Der er energibesparelser og bedre helbred forbundet med tilpasset belysning og frisk luft.

Wait...


Styrbare LED-lyskilder vind
er frem overalt – også på hospitaler, hvor varierende lys hen over døgnet koblet med naturlig ventilation kan give markante sundhedsmæssige fordele for patienter og personale. Dagslys og frisk luft er godt simpelthen godt for psyken.

Fordelene, der også omfatter energieffektiviseringer, bliver dokumenteret i et netop afsluttet projekt, Room Light 1:1. Det banebrydende projekt er støttet af ELFORSK-puljen, der administreres af Dansk Energi.

Da jeg var yngre, kunne man komme ind på en patientstue, hvor man ikke kunne læse en avis, fordi der simpelt hen ikke var lys nok. Med LED kan vi skabe godt lys og få sundhed og energibesparelser til at gå hånd i hånd.

Klaus Martiny, overlæge

Fem års forskning, udvikling og demonstration er rundet af med en slutrapport, der analyserer muligheden for at udnytte naturligt lys og naturlig ventilation baseret på to hovedparametre:

  • Geografiske orientering: Nord, syd, øst og vest.
  • Årstid: Sommer og vinter.

Parterne bag projektet har foretaget målinger på en kopi af en sengestue i fuld skala på det kommende Ny Bispebjerg Hospital. Denne såkaldte mockup er drejbar, så sengestuen kan tage høje for de markante forskellige, der er mellem nord-, syd-, øst- og vestvendte stuer. Som et supplement til målingerne er der foretaget en lang række computersimuleringer.

Analyserne har konstateret grundlæggende forskelle i de dagslysmæssige og termiske forhold i sengestuen afhængigt af den geografiske orientering og årstid.

Resultater i brug på Bispebjerg

Resultaterne lever allerede videre bl.a. på Psykiatrisk Center København under Region Hovedstaden og som gode råd til hospitalsbyggerier og psykiatri verden over. Meget konkret vil resultaterne blive brugt til programmering af indeklima på Ny Psykiatri Bispebjerg, der efter planen indvies i 2022. 

72 sengestuer vil blive designet ud fra den nye viden om dynamisk lys og ventilation.

- Lys har stor betydning bl.a. for indlæggelsestiden, fastslår overlæge og professor Klaus Martiny fra Psykiatrisk Center København og nævner, at undersøgelserne har påvist, at der er 20 gange mere lys på sydvendte patientstuer end på nordvendte og at patienter er klart kortere tid indlagt på de sydvendte stuer.

Skrøbelige sjæle

Psykiatrien forsøger at hjælpe nogle af de mest skrøbelige sjæle i samfundet, så både menneskeligt og økonomisk kan der være meget at hente ved at mere optimal behandling i de rette rammer. Først i de senere år er der kommet fokus på indretningen af bygningerne, og der er fortsat meget at hente både i forhold til den grundlæggende forståelse i forhold til samspillet mellem lys og depressioner/helbredelse og konkret indretning af de psykiatriske afdelinger.

- Da jeg var yngre, kunne man komme ind på en patientstue, hvor man ikke kunne læse en avis, fordi der simpelt hen ikke var lys nok. Med LED kan vi skabe godt lys og få sundhed og energibesparelser til at gå hånd i hånd, siger Klaus Martiny.

Belysnings- og ventilationsprojektet Room Light 1:1 har været udviklet i et samarbejde mellem Ny Psykiatri Bispebjerg under Region Hovedstaden, DTU Fotonik og BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet. Arkitekt, ph.d. Carlo Volf har været projektleder og en række private virksomheder  Velfac, Chromaviso, Tripplex, Troldtekt og Swedoor – har fulgt med og er klar til at kommercialisere nogle af de landvindinger, der næppe var sket uden støtte fra ELFORSK.

- Vi har bevæget os ind på et nyt forskningsfelt, der hedder kronoterapi, og har søgt mange fonde de seneste år. Vi har fået mindre beløb fra andre fonde og midler fra Region Hovedstaden, men vi var ikke kommet i gang uden ELFORSK, fastslår Klaus Martiny.

Klare energibesparelser

ELFORSK støtter ideer, der kan effektivisere det danske energiforbrug, og der ér leveret også på den dagsorden, fortæller Carlo Volf. Ved at vælge naturlig ventilation i stedet for mekaniske alternativer, kan der spares op mod 40 procent af elforbruget på patientstuerne. Læg dertil, at LED-løsninger også give en energibesparelse sammenlignet med gamle armaturer.

- Når vi reducerer belysningen sidst på eftermiddagen og aftentimerne, sparer vi energi, men det vigtigste er, at patienterne får lys, der ligner det, der er udenfor. Naturens kræfter er stærkere end teknologi, siger Carlo Volf og nævner, at det dynamiske lys, der efterligner døgnets naturlige rytme, også kan være godt for personalet i form af et bedre patientmiljø og et generelt lavere stressniveau.

Naturens kræfter er stærkere end teknologi.

Carlo Volf, arkitekt

- Det er tankevækkende, hvor enkelt man kan spare en masse energi på hospitaler ved at reducere belysningsniveauet fra kl. 14-22 og samtidigt supplere med naturlig ventilation. Vi har udviklet en ny strategi for dynamisk kunstig belysning og dynamisk mekanisk ventilation, som vi kalder Geographical Orientation Compensated Architectural Planning (GOCAP), fortæller Carlo Volf.

I tættere kontakt med naturen

Planlægningsværktøjet GOCAP opererer med to tidsintervaller:

  • En morgenperiode (kl. 6-14) med anbefalede højere lysniveauer.
  • En aftenperiode (kl. 14-22) med anbefalede lavere lysniveauer.

Med GOCAP skabes en mere hjemlig atmosfære i eftermiddags- og aftentimerne, og pointen med naturens kræfter gælder både for lys og ventilation, fastslår Carlo Volf:

- Det er overraskende, hvor stor betydning naturlig ventilation har – ikke kun når det gælder energiforbruget, men også når det gælder årstidens dufte og lyde. Patienterne kommer i tættere kontakt til naturen udenfor på trods af, at vi taler om en lukket psykiatrisk afdeling, påpeger han og citerer den berømte finske arkitekt Alvar Aalto for, at arkitektur skal understøtte mennesker, når de er allersvagest.

- Og det gør vi med disse løsninger, fastslår Carlo Volf.
Responsible editor

Comments