Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og se billeder og dronefilm.

Dronefilm af byggepladsen

Se dronefilm fra oktober 2019

OKTOBER 2019: Byggepladsen gøres klar til entreprenørerne

Som led i byggemodningen etableres byggepladsveje, så kommende entreprenører kan komme frem med materialer og materiel. Adgangsvejen bliver den hidtidige kørevej bag om Lersø-komplekset, som i den forbindelse er blevet omlagt, så den slår en blød bue ude fra indkørslen ved Tuborgvej i stedet for det tidligere snoede forløb.

Når byggeriet står færdigt, vil vejen blive hovedadgangen til den nye psykiatri ved Psykiatritorvet, hvor der også bliver nedkørsel til p-kælder.

Byggegruben snart klar

I slutningen af oktober er man også langt fremme med at udgrave byggegruben til det store byggeri.

For at etablere byggegruben har det været nødvendigt at omlægge en eksisterende kloakledning. Sideløbende er man af HOFOR blevet pålagt at etablere en parallel ledning med henblik på, at spildevand og regnvand kan separeres som led i områdets klimasikring. De nye ledninger skal kobles på nogle dybtliggende brønde nederst på grunden ud mod baneterrænet, hvilket har vist sig ganske udfordrende.

JULI 2019: Byggemodning påbegyndt

Byggeriet af Bispebjergs nye psykiatri er nu i gang – i hvert fald i jorden!

Entreprenørfirmaet Barslund, der har vundet byggemodningsentreprisen, er primo juli gået i gang med at klargøre første halvdel af den 36.800 kvadratmeter store byggegrund. Der skal etableres kloakering og anlægges byggepladsveje og plads til byggepladsens skurby.

Barslund skal også omlægge tilkørslen fra Tuborgvej, der rettes ud, så de skarpe knæk fjernes.

Byggemodningen skal være afsluttet inden Jul, så grunden er klar, når råhusentreprenøren skal i jorden straks efter nytår 2020.

Redaktør