Byggeriet lige nu

Byggeriet udføres i to etaper i perioden 2019-2024, og allerede i 2022 vil første etape stå klar til ibrugtagning. Her kommer bl.a. akutmodtagelse, ECT-klinik og 74 sengestuer.  

I næste etape nedrives de eksisterende bygninger i det nordøstlige hjørne af matriklen for at give plads til yderligere 126 sengestuer, fordelt på otte sengeafsnit.

På denne side kan du løbende følge med i byggeriets fremdrift og se billeder og dronefilm. 

Dronefilm af byggepladsen

Se dronefilm fra juli 2020

Dronefilm og dronefoto: Martin Budig

August 2020: Råhuset tæt på fuld højde


Hen over sommeren har råhuset rejst sig - nu mangler bare øverste etage. Læs om, hvad der skal ske på byggepladsen hen over efteråret.

April 2020: Fundamenter, terrændæk og kælder på plads


Kælderen under etape 1 vil overvejende rumme parkering, men til venstre ses tydeligt konturerne af den karakteristiske H-formede bygningskrop. I nederste ben kommer akutmodtagelsen, i det øverste hovedindgangen. Nederst til højre i billedet har entreprenøren bygget forskalling til at støbe første del af det tunge etagedæk.

29. januar  2020: Første spadestik 


Den 29. januar blev det første spadestik taget til Ny Psykiatri Bispebjerg, som skal danne de nye rammer til Psykiatrisk Center København. Fra venstre ses centerschef på Psykiatrisk Center København Line Duelund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund (midt) og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (højre). 

Januar 2020: Byggestart


De store tårnkraner er rejst og knejser nu over Bispebjerg Bakkes højeste punkt. Byggepladsen er klar, og den 29. januar tages første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Oktober 2019: Byggepladsen gøres klar til entreprenørerne


Som led i byggemodningen etableres byggepladsveje, så kommende entreprenører kan komme frem med materialer og materiel. Adgangsvejen bliver den hidtidige kørevej bag om Lersø-komplekset, som i den forbindelse er blevet omlagt, så den slår en blød bue ude fra indkørslen ved Tuborgvej i stedet for det tidligere snoede forløb.

Når byggeriet står færdigt, vil vejen blive hovedadgangen til den nye psykiatri ved Psykiatritorvet, hvor der også bliver nedkørsel til p-kælder.

Byggegruben snart klar

I slutningen af oktober er man også langt fremme med at udgrave byggegruben til det store byggeri.

For at etablere byggegruben har det været nødvendigt at omlægge en eksisterende kloakledning. Sideløbende er man af HOFOR blevet pålagt at etablere en parallel ledning med henblik på, at spildevand og regnvand kan separeres som led i områdets klimasikring. De nye ledninger skal kobles på nogle dybtliggende brønde nederst på grunden ud mod baneterrænet, hvilket har vist sig ganske udfordrende.

Juli 2019: Byggemodning påbegyndt


Byggeriet af Bispebjergs nye psykiatri er nu i gang – i hvert fald i jorden!

Entreprenørfirmaet Barslund, der har vundet byggemodningsentreprisen, er primo juli gået i gang med at klargøre første halvdel af den 36.800 kvadratmeter store byggegrund. Der skal etableres kloakering og anlægges byggepladsveje og plads til byggepladsens skurby.

Barslund skal også omlægge tilkørslen fra Tuborgvej, der rettes ud, så de skarpe knæk fjernes.

Byggemodningen skal være afsluttet inden Jul, så grunden er klar, når råhusentreprenøren skal i jorden straks efter nytår 2020.

Redaktør