Byggeriet lige nu

Byggeriet udføres i to etaper i perioden 2019-2024, og allerede i 2022 vil første etape stå klar til ibrugtagning. Her kommer bl.a. akutmodtagelse, ECT-klinik og 74 sengestuer.  

I næste etape nedrives de eksisterende bygninger i det nordøstlige hjørne af matriklen for at give plads til yderligere 126 sengestuer, fordelt på otte sengeafsnit.

Her kan du løbende følge med i byggeriets fremdrift og se luftfotos og dronefilm. 

Tag med på en flyvetur med dronen!

September 2021

                                                                                                                 Fotos og dronefilm: martin-design.dk

Juni 2021: Luftfoto af byggeriet


 Læs artiklen 'Travl sommer forude for Bispebjergs nye psykiatri'

Maj 2021: Travl sommer forude for byggeriet

På byggepladsen er fokus nu på de indvendige arbejder – installationer og skillevægge. Fra parterre og op igennem huset skiftes håndværkerne til at give plads for hinanden. Hen over sommeren  får huset også sine gyldne facader, solceller på taget og Psykiatritorv foran hovedindgangen.Februar 2021: Snart færdige ude – fuld skrue inde

Det ligner snart et færdigt hus. På taget bliver solcelleanlægget nu monteret, og foran den kommende hovedindgang går arbejdet i gang med det kommende Psykiatritorv, der kommer til at forbinde bygningen med ambulatorierne.

Indvendig er der ved at blive støbt gulve op gennem etagerne. Hvor de er færdige, er teknikfagene og tømrerne allerede i fuld gang med installationer, vægge og lofter. 

Læs artiklen 'Tag og ydermure næsten klar - håndværkerne har travlt indenfor'


November 2021: Råhuset i gang med at blive lukket af

Facaden på råhuset er ved at være lukket af, og fjernvarmen er tændt, så bygningen er godt beskyttet mod vinterens regn og kulde.

Efter betonarbejdet blev afsluttet, er murerne rykket ind på byggepladsen og godt i gang i gang med at mure facaden op. Taget på den nye bygning er blevet lukket med en midlertidig overdækning, og der er lavet afvandingshuller, der leder vandet væk, så byggegrunden holder tør de næste måneder.

Læs artiklen 'Råhuset klædt varmt på til vinter'


September 2020: God fremdrift på byggepladsen 

August 2020: Råhuset tæt på fuld højde

Hen over sommeren har råhuset rejst sig - nu mangler bare øverste etage. 

Læs om, hvad der skal ske på byggepladsen hen over efteråret.

April 2020: Fundamenter, terrændæk og kælder på plads


Kælderen under etape 1 vil overvejende rumme parkering, men til venstre ses tydeligt konturerne af den karakteristiske H-formede bygningskrop. I nederste ben kommer akutmodtagelsen, i det øverste hovedindgangen. Nederst til højre i billedet har entreprenøren bygget forskalling til at støbe første del af det tunge etagedæk.

29. januar  2020: Første spadestik 


Den 29. januar blev det første spadestik taget til Ny Psykiatri Bispebjerg, som skal danne de nye rammer til Psykiatrisk Center København. Fra venstre ses centerschef på Psykiatrisk Center København Line Duelund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund (midt) og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (højre). 

Januar 2020: Byggestart


De store tårnkraner er rejst og knejser nu over Bispebjerg Bakkes højeste punkt. Byggepladsen er klar, og den 29. januar tages første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Oktober 2019: Byggepladsen gøres klar til entreprenørerne


Som led i byggemodningen etableres byggepladsveje, så kommende entreprenører kan komme frem med materialer og materiel. Adgangsvejen bliver den hidtidige kørevej bag om Lersø-komplekset, som i den forbindelse er blevet omlagt, så den slår en blød bue ude fra indkørslen ved Tuborgvej i stedet for det tidligere snoede forløb.

Når byggeriet står færdigt, vil vejen blive hovedadgangen til den nye psykiatri ved Psykiatritorvet, hvor der også bliver nedkørsel til p-kælder.

Byggegruben snart klar

I slutningen af oktober er man også langt fremme med at udgrave byggegruben til det store byggeri.

For at etablere byggegruben har det været nødvendigt at omlægge en eksisterende kloakledning. Sideløbende er man af HOFOR blevet pålagt at etablere en parallel ledning med henblik på, at spildevand og regnvand kan separeres som led i områdets klimasikring. De nye ledninger skal kobles på nogle dybtliggende brønde nederst på grunden ud mod baneterrænet, hvilket har vist sig ganske udfordrende.

Juli 2019: Byggemodning påbegyndt


Byggeriet af Bispebjergs nye psykiatri er nu i gang – i hvert fald i jorden!

Entreprenørfirmaet Barslund, der har vundet byggemodningsentreprisen, er primo juli gået i gang med at klargøre første halvdel af den 36.800 kvadratmeter store byggegrund. Der skal etableres kloakering og anlægges byggepladsveje og plads til byggepladsens skurby.

Barslund skal også omlægge tilkørslen fra Tuborgvej, der rettes ud, så de skarpe knæk fjernes.

Byggemodningen skal være afsluttet inden Jul, så grunden er klar, når råhusentreprenøren skal i jorden straks efter nytår 2020.

Redaktør