​​​​​​​​​​​​​

Byggeriet lige nu

Byggeriet udføres i to etaper i perioden 2019-2025, og allerede i 2022 vil første etape stå klar til ibrugtagning. Her kommer bl.a. akutmodtagelse, ECT-klinik og 74 sengestuer.  

I næste etape nedrives de eksisterende bygninger i det nordøstlige hjørne af matriklen for at give plads til yderligere 126 sengestuer, fordelt på otte sengeafsnit.

Her kan du løbende følge med i byggeriets fremdrift og se luftfotos og dronefilm. 

Tag med på flyvetur i første etape af Ny Psykiatri Bispebjerg

​Dronefilm, oktober 2022

Juli 2022

April 2022


Januar 2022​​​

    

Maj 2021September 2020April 2020Kælderen under etape 1 vil overvejende rumme parkering, men til venstre ses tydeligt konturerne af den karakteristiske H-formede bygningskrop. I nederste ben kommer akutmodtagelsen, i det øverste hovedindgangen. Nederst til højre i billedet har entreprenøren bygget forskalling til at støbe første del af det tunge etagedæk.

29. januar  2020: Første spadestik 


Den 29. januar blev det første spadestik taget til Ny Psykiatri Bispebjerg, som skal danne de nye rammer til Psykiatrisk Center København. Fra venstre ses centerschef på Psykiatrisk Center København Line Duelund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund (midt) og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (højre). 

Januar 2020: Byggestart


De store tårnkraner er rejst og knejser nu over Bispebjerg Bakkes højeste punkt. Byggepladsen er klar, og den 29. januar tages første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Fotos og dronefilm: martin-design.dk


Redaktør