Fremtidens psykiatri på Bispebjerg

Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at ligge i det hjørne af Bispebjerg, hvor psykiatrien også i dag har til huse.

Byggeriet opføres i flere etaper. Når første etape af nybyggeriet bygges i perioden 2019-22, hvorefter den psykiatriske akutmodtagelse flytter ind, tillige med fire sengeafsnit. Herefter kan de eksisterende bygninger nedrives, så man kan bygge etape 2 i perioden 2022-24.

I en tredje etape får psykiatrien ambulatorier og forskningsfaciliteter i Lersø-komplekset med den høje, røde sengebygning, som i dag rummer nogle af Bispebjerg Hospitals medicinske og kirurgiske afdelinger. Det bliver dog først efter at det nye akutsygehus står færdigt.

Byggeprojektet

Byggeprojektet er tegnet af PLH Arkitekter i samarbejde med Friis & Moltke og underrådgivere, som vandt arkitektkonkurrencen i 2016.

Arkitekterne har brudt det store byggeri ned i mindre enheder – med reference til den måde, bygningerne i det oprindelige Bispebjerg ligger som pavilloner i en park.

I den nye psykiatri bliver bygningerne lagt som rektangulære bygningskroppe i to plan, der med indbyrdes variationer og knæk repeterer den samme form. De placeres asymmetrisk i en vifte, der følger bakkedraget på Bispebjergs nordøstlige hjørne. Varierede grønne landskabsbånd trækker natur og parklandskab ind mellem bygningerne.

Hver bygning vil rumme to sengeafsnit, fordelt på hver sin etage. Med seksten lyse og venlige sengestuer, grupperet om tre sider af en indre gårdhave, får de enkelte sengeafsnit en overskuelig størrelse og en hjemlig skala.

Ved et smart greb spejlvender arkitekterne de to etager, så alle sengeafsnit får direkte adgang til et indre haverum – også selv om de ligger på første sal.

Personale og patienter med ved tegnebordet

Personalefunktionerne kommer på den måde til at ligge direkte oven over hinanden og forbindes med en indre trappe. Derved får personalet i de forskellige afsnit lettere ved at arbejde sammen og støtte hinanden, både i hverdagen og i en akutsituation.

Et godt arbejdsmiljø og gode rammer for personalet har i det hele taget været et fokuspunkt under projekteringen. De forskellige personalegrupper har i flere omgange deltaget i workshops med arkitekterne og på den måde været med til at sætte deres aftryk på byggeriets indretning og udformning.

Også tidligere patienter har været inddraget for at hjælpe arkitekterne med at tilpasse projektet set fra et brugerperspektiv. Fællesområder er indrettede, så de imødekommer patienters og pårørendes forskelligartede behov. Der indrettes hyggelige opholdszoner, hvor man på samme tid har mulighed for at være lidt for sig selv, men alligevel være i det fælles rum.

 

Ny ankomst

Fuldt udbygget kommer Ny Psykiatri Bispebjerg til at rumme 200 sengestuer og en vifte af behandlingsfaciliteter, fra sanserum til ECT-klinik. Her kommer selvfølgelig også akutmodtagelse samt faciliteter til undervisning og forskning.

Ankomsten til den nye psykiatri vil ske via Lille Tuborgvej. Den eksisterende sidevej fra indkørslen ved Tuborgvej og bag om Lersø-komplekset omlægges og føres som stillevej forbi vekslende beplantninger foran de nye sengebygninger frem til Psykiatritorvet, der bliver den centrale ankomstplads.

Nybyggeriet er her i tre etager, så der i stueplanet bliver plads til ankomstområde og reception. Let tilbagetrukket længere fremme får akutmodtagelsen sin egen indgang.

Det er også i denne bygning, at centerets ledelse og administration får hjemme. I en p-kælder under bygningen bliver der plads til 150 biler.


FAKTA

Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter:
  • Psykiatrisk akutmodtagelse og 200 almenpsykiatriske enestuer – i alt 22.500 m2
  • Renovering af Lersøkomplekset til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 m2

I projektet indgår desuden renovering af Bispebjerg Hospitals oprindelige hovedbygning, der indrettes til administration og andre formål.

Samlet budget: 1,2 mia. kr. (2018) – heraf nybyggeri 700 mio. kr.

Tidsplan:
  • Etape 1 (akutmodtagelse og 4 sengeafsnit): 2019-22
  • Etape 2 (8 yderligere sengeafsnit): 2022-24
  • Etape 3 (renovering): 2023-25
Se også hjemmesiden for PC København

Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens omfattende udbygning af regionens hospitaler. Over en årrække investerer regionen og staten tilsammen 20 mia. kr. på at skabe tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

 


Redaktør