Vision og baggrund

Tryghed, værdighed og hjemlig skala - et behandlingsmiljø, der møder psykiatriske patienter med størst mulig respekt og værdighed i et helende og helbredende miljø.

​Sådan beskriver arkitekterne deres vision bag det vindende konkurrenceforslag, som nu er under opførelse. Ved at nedbryde det store bygningskompleks i små overskuelige enheder vil arkitekterne give psykiatriens patienter en tryg og 'hjemlig' ramme om deres indlæggelse. Store vinduespartier trækker døgnets rytme ind, og de indre grønnegårde gør det nemt for patienterne at komme ud.

Patienterne i den nye psykiatri får en lys og venlig stue med eget badeværelse. Det store vindue indrettes med en siddeniche med frit udsyn til de grønne omgivelser.


Ny Psykiatri Bispebjerg vil dermed på alle måder understøtte Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, der netop sætter patienten i centrum – i et medinddragende behandlingsunivers og under stimulerende fysiske rammer.

Psykiatrisk Center København har selv formuleret følgende vision for den nye psykiatri:

  • Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen
  • Når man ankommer, skal man føle sig ventet og velkommen – uanset om man er patient, pårørende, medarbejder eller besøgende
  • Bygningerne og deres indretning skal signalere åbenhed, men også respektere brugernes integritet og privatsfære – og understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler
  • Arkitektur og indretning skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet – og tiltrække de bedste medarbejdere.
  • Rammerne skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber, men også give mulighed for ro og tilbagetrækning. Patienten skal opleve selv at have valgmuligheder, også selv om vedkommende er indlagt på et lukket afsnit.
  • Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtig i social, miljømæssig og økonomisk henseende. 


Alle sengestuer har niveaufri adgang til haverum. Facader ud mod haverummene fremstår som lave én-etages bygninger. Det giver overskuelighed og gode lysforhold.


Redaktør