​​

Det bygger vi

Ny Psykiatri Bispebjerg samler den overvejende del af Psykiatrisk Center Københavns nuværende behandlingsafsnit på Bispebjerg, Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalet.

Når det står færdigt, vil Ny Psykiatri Bispebjerg rumme 200 sengepladser og behandlingsfaciliteter i et bygningsanlæg designet ud fra den nyeste viden om helende arkitektur. Her er også psykiatrisk akutmodtagelse samt plads til undervisning og forskning. I en efterfølgende etape indrettes ambulatorier mv. i det tilstødende 'Lersø-kompleks', der overgår til psykiatrien.

Vision og baggrund

Tryghed, værdighed og hjemlig skala - et behandlingsmiljø, der møder psykiatriske patienter med størst mulig respekt og værdighed i et helende og helbredende miljø. ​Sådan beskriver arkitekterne deres vision bag fremtidens psykiatri på Bispebjerg til Psykiatrisk Center København, som er under opførelse.

Ved at nedbryde det store bygningskompleks i små overskuelige enheder vil det give psykiatriens patienter en tryg og 'hjemlig' ramme om deres indlæggelse. Store vinduespartier trækker døgnets rytme ind, og de indre grønnegårde gør det nemt for patienterne at komme ud.Patienterne i den nye psykiatribygning får en lys og venlig stue med eget badeværelse. Det store vindue indrettes med en siddeniche med frit udsyn til de grønne omgivelser.


Ny Psykiatri Bispebjerg vil dermed på alle måder understøtte Region Hovedstadens visioner for fremtidens psykiatri, der netop sætter patienten i centrum – i et medinddragende behandlingsunivers og under stimulerende fysiske rammer.

Psykiatrisk Center København har selv formuleret følgende vision for den nye psykiatri:

 • Ny Psykiatri Bispebjerg skal inddrage resten af hospitalet og byen.
 • Når man ankommer, skal man føle sig ventet og velkommen – uanset om man er patient, pårørende, medarbejder eller besøgende.
 • Bygningerne og deres indretning skal signalere åbenhed, men også respektere brugernes integritet og privatsfære – og understøtte en respektfuld og ligeværdig relation mellem patient og behandler
 • Arkitektur og indretning skal understøtte effektive arbejdsgange, så PC København kan tilbyde et sammenhængende patientforløb med høj kvalitet – og tiltrække de bedste medarbejdere.
 • Rammerne skal invitere til aktivitet og sociale fællesskaber, men også give mulighed for ro og tilbagetrækning. Patienten skal opleve selv at have valgmuligheder, også selv om vedkommende er indlagt på et lukket afsnit.
 • Ny Psykiatri Bispebjerg skal være bæredygtig i social, miljømæssig og økonomisk henseende. 

Alle sengestuer har niveaufri adgang til haverum. Facader ud mod haverummene fremstår som lave én-etages bygninger. Det giver overskuelighed og gode lysforhold.

Mere om byggeprojektet

Byggeprojektet er tegnet af PLH Arkitekter i samarbejde med Friis & Moltke og underrådgivere, som vandt arkitektkonkurrencen i 2016.

I den Ny Psykiatri Bispebjerg bliver bygningerne lagt som rektangulære bygningskroppe i to plan, der med indbyrdes variationer og knæk repeterer den samme form. De placeres asymmetrisk i en vifte, der følger bakkedraget på Bispebjergs nordøstlige hjørne. Varierede grønne landskabsbånd trækker natur og parklandskab ind mellem bygningerne.

Hver bygning vil rumme to sengeafsnit fordelt på hver sin etage. Med seksten lyse og venlige sengestuer, grupperet om tre sider af en indre gårdhave, får de enkelte sengeafsnit en overskuelig størrelse og en hjemlig skala.

Ved et smart greb spejlvender arkitekterne de to etager, så alle sengeafsnit får direkte adgang til et indre haverum – også selv om de ligger på første sal.
 
Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at ligge i det hjørne af Bispebjerg, hvor psykiatrien også i dag har til huse. Byggeriet opføres i flere etaper. Første etape af nybyggeriet står færdig (2019-22) med psykiatrisk akutmodtagelse og fire sengeafsnit. Herefter kan de eksisterende bygninger nedrives, så man kan bygge etape 2 i perioden 2022-25.

I en tredje etape får psykiatrien ambulatorier og forskningsfaciliteter i Lersø-komplekset med den høje, røde sengebygning, som i dag rummer nogle af Bispebjerg Hospitals medicinske og kirurgiske afdelinger. Det bliver dog først efter at det nye akutsygehus står færdigt.

Ny ankomst

Fuldt udbygget kommer Ny Psykiatri Bispebjerg til at rumme 200 sengestuer og en vifte af behandlingsfaciliteter, fra sanserum til ECT-klinik. Her kommer selvfølgelig også akutmodtagelse samt faciliteter til undervisning og forskning.

Ankomsten til den nye psykiatri vil ske via Lille Tuborgvej. Den eksisterende sidevej fra indkørslen ved Tuborgvej og bag om Lersø-komplekset omlægges og føres som stillevej forbi vekslende beplantninger foran de nye sengebygninger frem til Psykiatritorvet (som ses på billedet), der bliver den centrale ankomstplads.

Nybyggeriet er her i tre etager, så der i stueplan bliver plads til ankomstområde og reception. Let tilbagetrukket længere fremme har akutmodtagelsen sin egen indgang.

Det er også i denne bygning, at centerets ledelse og administration har hjemme. I en p-kælder under bygningen er der plads til 150 biler. 

Personale og patienter med ved tegnebordet

Et godt arbejdsmiljø og gode rammer for personalet har været i fokus under projekteringen. De forskellige personalegrupper har i flere omgange deltaget i workshops med arkitekterne og på den måde været med til at sætte deres aftryk på byggeriets indretning og udformning.

Også tidligere patienter har været inddraget for at hjælpe arkitekterne med at tilpasse projektet set fra et brugerperspektiv. Fællesområder er indrettede, så de imødekommer patienters og pårørendes forskelligartede behov. Der indrettes hyggelige opholdszoner, hvor man på samme tid har mulighed for at være lidt for sig selv, men alligevel være i det fælles rum.

FAKTA

Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter:

 • Psykiatrisk akutmodtagelse og 200 almenpsykiatriske enestuer – i alt 22.500 m2
 • Renovering af Lersøkomplekset til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 m2
I projektet indgår desuden renovering af Bispebjerg Hospitals oprindelige hovedbygning, der indrettes til administration og andre formål til Psykiatrisk Center København
.
Samlet budget: 1,2 mia. kr. (2018) – heraf nybyggeri 700 mio. kr.

Tidsplan:
 • Etape 1 (akutmodtagelse og 4 sengeafsnit): 2019-22
 • Etape 2 (8 yderligere sengeafsnit): 2022-25
 • Etape 3 (renovering): 2023-27

Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens omfattende udbygning af regionens hospitaler. Over en årrække investerer regionen og staten tilsammen 20 mia. kr. på at skabe tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.
Redaktør