Byggeriet lige nu

Her kan du løbende følge med i byggeriet og finde information om kommende aktiviteter.


Grunden er ved at blive ryddet til første fase af nybyggeriet (februar 2019).


FEBRUAR 2019: Klargøring til byggestart

Byggepladshegnet er allerede sat op og fint bemalet. Og inde bagved er grunden ryddet, rør og ledninger under terræn er gravet op og omlagt – og alle spor af tidligere bebyggelse er fjernet.

Næste skridt bliver at byggemodne den 36.800 m2 store byggegrund, herunder afrømme det øverste jordlag, udføre kloakering samt omlægge tilkørslen fra Tuborgvej og etablere byggepladsveje. Denne opgave er lige nu i udbud. Fem entreprenører er prækvalificerede til at afgive tilbud med tilbudsfrist 8. maj 2019. Byggemodningen forventes igangsat inden sommerferien, så der er klar til byggestart i løbet af efteråret 2019.

I mellemtiden er totalrådgiverne i gang med at gøre byggeprojektet klar til udbud. Efter at hovedprojektet blev afleveret i efteråret 2018 har det været udsat for en grundig granskning hos bygherre, rådgivere og byggeledelse.  Totalrådgiverne er nu i gang med at tilrette projektet, så entreprenørerne får det bedst mulige grundlag for deres tilbudsgivning – og efterfølgende udførelse.

Ny Psykiatri Bispebjerg udføres i stor- og fagentreprise. Udførelsen sker over to etaper, men entrepriserne udbydes for det samlede byggeri. Entrepriserne forventes i udbud medio 2019 med henblik på at byggeriet igangsættes i slutningen af 2019.


Redaktør