Åbne vinduer på lukket afsnit i Ny Psykiatri Bispebjerg

I fremtidens psykiatri på Bispebjerg bliver det muligt at åbne vinduerne i sengestuerne. Og det har været et efterspurgt behov fra både patienter og medarbejdere fra Psykiatrisk Center København, som skal tage nybyggeriet i brug.
Vent...

Visualisering af sengestuerne set udefra i Ny Psykiatri Bispebjerg


I slutningen af 2019 blev det gjort klart, at der bliver sat penge af til udvikling af vinduer med opluk til det kommende byggeri til Psykiatrisk Center København på Bispebjerg. Dermed bliver et ønske opfyldt om, at patienter kan få frisk luft og lyde fra den omkring liggende verden ind på sengestuen. Og det er der behov for, siger Tina Nielsen, der til daglig er afdelingssygeplejerske på det lukkede akutafsnit på Psykiatrisk Center København på Bispebjerg-matriklen:


- Det dér med at få noget frisk luft ind på sengestuen betyder uendeligt meget, når man er indlagt. Patienterne er her jo hele døgnet rundt, så det er virkelig en forbedring, at de nu får mulighed for at få frisk luft i håret via vinduet på sengestuen. Frustrationen over, at det ikke kan lade sig gøre nu, kan faktisk fra tid til anden føre til konflikter med patienterne, fortæller Tina Nielsen.


På hendes afsnit er det nemlig ikke muligt i det nuværende byggeri at åbne vinduerne på patientstuerne mere end et par millimeter, vel at mærke hvis én fra personalet er til stede på stuen. Derfor har det været et ønske fra både personalet og patienter at få designet nogle vinduer, der kan lukkes mere op i det kommende byggeri til psykiatrien på Bispebjerg.


Problemet med de lukkede vinduer er ved flere lejligheder blevet påpeget på forskellige workshops, hvor henholdsvis patienter og personale har været i dialog med arkitekterne fra PLH Arkitekter samt Friis og Moltke om, hvorledes det kommende byggeri bør og kan udformes. Disse workshops er blandt andet blevet afholdt i en såkaldt Mock-Up, som er en 1:1-model af en sengestue.

Når god patientpleje og sikkerhedshensyn skal følges ad

Beslutningen om at installere vinduer med opluk samt udformningen af dem peger også ind i det dilemma, der ofte gør sig gældende, når der skal bygges nyt til psykiatrien. På den ene side har man den gode patientpleje, som tager udgangspunkt i patientens ønsker, behov og muligheder for at komme sig. På den anden side har man hensynet til sikkerhed for både patienter og personalet. Disse to aspekter går ikke altid hånd i hånd, og det skaber et dilemma, som Tina Nielsen også kender fra det daglige arbejde på sit afsnit:


- Sikkerheden skal selvfølgelig være altoverskyggende. Det er klart, selvfølgelig går vi både med livrem og seler. Men samtidig skal vi også kunne finde løsninger, der i høj grad sikrer patientens behov, fortæller Tina Nielsen.


Visualisering af sengestue

Frisk luft i sikker indpakning

I tilfældet med vinduer i det kommende byggeri består dilemmaet af, hvordan man designer en sikkerhedsforanstaltning, uden at den ligner noget fra et fængsel. Det skal nemlig sikres, at patienten ikke kan forlade sengeafsnittet, og at man heller ikke kan smugle noget ind gennem vidnuerne.


Og dilemmaet har fyldt meget i bevidstheden i den generelle udformning af det nye byggeri, fortæller projektleder ved Ny Psykiatri Bispebjerg Jais Elvekjær:


- I udformningen af byggeriet i sin helhed har vi blandt andet lagt vægt på, at det ikke skal ligne et fængsel med høje hegn, som man ellers ser det ved noget af det ældre byggeri til den lukkede psykiatri rundt omkring. Og det har vi relativt nemt kunne løse ved at lade udendørsområderne bestå af atriumgårde, hvor bygningen udgør et skjult hegn i sig selv, siger Jais Elvekjær og fortsætter:


- Men i tilfældet med at designe vinduer til sengestuerne med opluk bliver det sværere at lave en løsning, der i sin æstetik skjuler sikkerheden. Men det skal opvejes mod et alment menneskeligt behov for frisk luft, slutter Jais Elvekjær.

Prototype af vindue klar

På billedet ses prototypen af et vindue med opluk, som sidder i en 1:1 stor model af den kommende sengestue. Prototypen af vinduet blev i starten af juni præsenteret for en brugergruppe, som Tina Nielsen også er en del af. Med få justeringer vil dette vindue være klar til godkendelse.

Første fase af byggeriet er planlagt til at stå færdig i 2022.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor