COVID-19: Byggeriet fortsætter - med skærpet coronafokus

Coronasituationen har udløst en række forholdsregler i det danske samfund, og alle bærer et medansvar for at medvirke til at forhindre smittespredning.
Vent...

Det private arbejdsmarked er dog ikke omfattet af det forbud mod forsamling af grupper på ti eller flere, der gælder for det offentlige rum. Også på byggepladserne fortsætter produktionen under hensyn til de forholdsregler, som sundhedsmyndighederne udmelder. Det gælder således også ved byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg.

- Vi har skarpt øje på at gøre alt, hvad vi kan for at opretholde en sikker byggeplads – selvfølgelig med særlig fokus på at undgå corona-smitte, siger projektleder Jais Elvekjær i Region Hovedstadens Psykiatri.

Alle tænkelige forholdsregler

Byggeledelsen har sammen med råhusentreprenøren MT Højgaard taget alle tænkelige forholdsregler for at begrænse smitterisikoen.

Håndværkerne er informerede om at holde behørig afstand til hinanden arbejdsdagen igennem. Der er er opstillet flere skurvogne, og de er indrettede, så man ikke kommer for tæt på hinanden. Frokostpausen opdeles, så mindre grupper spiser frokost skiftevis med god plads folk imellem omkring bordet.

Der er opsat endnu flere håndsprit-dispensere ved skurvognene, og sundhedsmyndighedernes anbefalinger om gensidig afstand, god håndhygiejne, hoste og nys i ærme indskærpes. Rengøring af skurvogne er intensiveret, og alle berøringsflader bliver desinficerede dagligt.

Møder afholdes så vidt muligt via Skype. Hvis fysiske møder er absolut nødvendige, begrænses antallet af deltagere og der sikres behørig afstand mellem deltagerne

Regionen selv fastholder den nødvendige bemanding på byggesagen, men henstiller til at henvendelser så vidt muligt sker skriftligt eller telefonisk således at al unødig fysisk kontakt undgås. Regionens medarbejdere på byggesagen arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt, men også bygherre opretholder en vis bemanding på byggepladsen.

Ikke force majeure

Også byggepladsens leverandører indskærpes at udvise omtanke og overholde forskrifterne. Der henvises i øvrigt til den vejledning, som Dansk Byggeri har udsendt til sine medlemmer.

Læs Dansk Byggeris vejledning af 17.03.2020: Tiltag på byggepladsen mod corona-virus

Spørgsmålet om, hvorvidt corona-pandemien kan betragtes som force majeure – med de konsekvenser, dette måtte have rent entrepriseretligt – har været forelagt Kammeradvokaten, som i et responsum vurderer, at dette for nærværende ikke generelt er tilfældet. I kammeradvokatens responsum hedder det:

”På nuværende tidspunkt er der næppe belæg for en generel antagelse om, at COVID-19 pr. definition er force majeure, men situationen udvikler sig dag for dag. Det må bero på en konkret vurdering, om COVID-19 i konkrete tilfælde kan betegnes som force majeure. Ved denne vurdering kan man f.eks. se på, hvor hårdt den konkrete byggesag og den konkrete part rammes af omstændighederne, og om forsinkelsen kan undgås eller begrænses ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.”

Læs Kammeradvokatens notat af 12.03.2020: COVID-19 I DANMARK – HVAD BETYDER DET I ENTREPRISERETLIG HENSEENDE?


Entreprenører anbefales derfor selv at være proaktive i forhold til at tage initiativer, herunder tilpasse planlægning og bemanding, der kan begrænse eller afbøde negative effekter af coronasituationen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor