Første spadestik er taget til Ny Psykiatri Bispebjerg

​Onsdag den 29. januar blev byggestarten til Ny Psykiatri Bispebjerg markeret med et første spadestik. Et 22.500 m2 stort nybyggeri, som skal skabe forbedrede rammer til behandlingen af 200 patienter på Psykiatrisk Center København. 

Vent...

Efter mange års tilløb blev det første spadestik til det nye psykiatriske hospitalsbyggeri i fællesskab taget af Regionsrådsdirektør Sophie Hæstorp Andersen (th.), direktør i Region Hovedstadens Psykiatri Martin Lund (midt) og Centerchef på Psykiatrisk Center København Line Duelund Nielsen (tv.).


Direktør Martin Lund bød velkommen og udtrykte sin glæde ved det kommende byggeri:

- Nu får vi en helt unik mulighed for at skabe en visionær, moderne og hjemlig psykiatri til glæde for både patienter, pårørende og vores medarbejdere.

Mere end 150 medarbejdere, patienter, ledelse, rådgivere og byggefolk var mødt op, og mange af de fremmødte har løbende været inddraget og arbejdet hen imod dagen, hvor byggeriet kunne skydes godt i gang.


Hospitalsbyggeri med patienten i centrum

I 2024 står hele byggeriet færdigt og kommer til at rumme 200 enestuer, en psykiatrisk akutmodtagelse, en ECT-klinik og moderne behandlingsfaciliteter. Nybyggeriet tager afsæt i helende arkitektur, hvor forskellige former for lys, behagelig akustik og naturlige elementer skal understøtte behandlingen af mennesker med en psykisk sygdom og dermed deres muligheder for at komme sig.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glædede sig også over, at de fysiske rammer til psykiatrien forbedres til fordel for de mennesker, der skal behandles for psykisk sygdom:

- Når du bliver ramt af psykisk sygdom, er det en stor omvæltning i livet. Vi skal kunne tilbyde gode og moderne rammer i en periode i livet, som er rigtig svær. Det kan vi med det nye byggeri, som både giver lyse og venlige rum, mulighed for forskellige aktiviteter og grønne omgivelser.

Målet med Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. Derfor er både tidligere og nuværende patienter, pårørende og medarbejdere blevet inddraget i byggeriet og har været med til at påvirke, hvad det skal indeholde.

- Det er patienterne, de pårørende og medarbejderne der ved, hvad der virker og ikke virker, når man er indlagt, og derfor er det naturligt, at de har indflydelse på byggeriet, sagde Sophie Hæstorp Andersen (S). 

Mere sammenhængende behandling


Centerchef Line Duelund Nielsen lagde i sin tale vægt på, at nybyggeriet giver nye muligheder for at skabe sammenhæng i den psykiatriske behandling:

- Lige nu er Psykiatrisk Center København spredt ud på flere matrikler i hele Storkøbenhavn. Samlingen af centeret i det kommende byggeri her på Bispebjerg skal medvirke til at skabe mere sammenhængende patientforløb med fortsat fokus på at inddrage patienter og pårørende i forløbet.

Hermed kan entreprenøren MT Højgaard gå gang med at realisere nybyggeriet, som er tegnet af PLH Arkitekter og Friis & Moltke, der med patienten i centrum har arbejdet for at skabe en åben og imødekommende arkitektur med plads til bevægelse og aktivitet.


Fakta om Ny Psykiatri Bispebjerg

  • Ny Psykiatri Bispebjerg er et 22.500 m2 stort byggeri, som fuldt færdigt vil rumme 200 almenpsykiatriske enestuer, psykiatrisk akutmodtagelse, ECT-klinik og moderne behandlingsfaciliteter.

  • Byggeriet udføres i to etaper frem til 2024 med første etape færdig i 2022. I en efterfølgende tredje etape renoveres Lersø-komplekset, som i dag er en del af Bispebjerg Hospital, til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 m2.
     
  • Byggeriet er tegnet af PLH Arkitekter og Friis & Moltke, mens det er entreprenøren MT Højgaard, der skal opføre råhuset.
     
  • Samlet budget: 1,2 mia. kr. (2018) – heraf nybyggeri 700 mio. kr.

  • Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens omfattende udbygning af regionens hospitaler. Over en årrække investerer regionen og staten tilsammen 20 mia. kr. på at skabe tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor