Flyvende start på Ny Psykiatri Bispebjerg

​Byggeriet følger tidsplanen. Over de kommende måneder vil første etape af nybyggeriet til Psykiatrisk Center København rejse sig på Bispebjerg.

Vent...
Corona eller ej – opførelsen af Ny Psykiatri Bispebjerg er kommet flyvende fra start!

Tre måneder efter første spadestik er råhus-entreprenøren MT Højgaard tæt på at være færdig med fundamenter, terrændæk og vægge i kælder. I løbet af maj lægges der ’låg’ på kælderetagen, når det store etagedæk bliver støbt. Det sker i fem etaper, så man sikrer en ensartet udstøbning af de store mængder beton.

Samtidig kommer teknikfagene så småt i gang på byggepladsen – i første omgang med at nedgrave forsyningsledninger til fjernvarme, køl, ventilation og brugsvand. Kloakeringsarbejdet bliver også afsluttet i løbet af maj, og inden sommerferien vil kælderetagen være helt færdig.

Nu vokser byggeriet frem

Længe inden da vil råhuset begynde at rejse sig over terræn. Det bygges overvejende med betonelementer, og de vil over den kommende tid ankomme i en lind strøm til byggepladsen, hvor de store tårnkraner hejser dem på plads i byggeriet.

Næste milepæl herefter bliver etagedækket mellem parterre (stueetagen) og byggeriets første sal. Først når det er sammenstøbt, kan teknikfagene nemlig komme til at arbejde inde i husets kælderplan, mens kranerne svinger med vægelementerne til bygningens to øverste etager.  

Det kommer til at gå stærkt, for allerede primo september skal råhuset stå færdig, så lukningsentreprenøren kan komme i gang med at montere de lette facadepartier og vinduer. Byggeriet skal nemlig være helt lukket og tæt, inden vinteren sætter ind, så der kan støbes gulve, og de øvrige håndværksfag kan komme i gang indvendig.

Udvendig går murerne allerede til sommer i gang med at skalmure de tunge ydervægge.

Ingen corona-forsinkelse

Byggeriet skrider frem helt i overensstemmelse med tidsplanen, fortæller Michael Norup Hansen, der varetager byggeledelsen på pladsen.

Corona-epidemien har således ikke forsinket byggeriet. Men bygherre og byggeledelse var også hurtige til at iværksætte foranstaltninger, så håndværkerne og entreprenørens byggeledere kunne arbejde trygt og sikkert. Der blev straks bestilt ekstra skurvogne og opsat ekstra afskærmning, så entrepriseledere og mandskab kunne overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der blev også tilkøbt ekstra grundig rengøring, så alle overflader og kontaktpunkter rengøres dagligt.

På byggepladsen arbejder de aktuelt omkring 25 timelønnede over et stort område, så det er især pauser og omklædning, som kræver særlig opmærksomhed. Håndværkerne holder pauser på forskudte tidspunkter og kan sidde med god afstand imellem sig, når de holder kaffe- og frokostpauser.

- Corona-forholdsreglerne er et fast punkt på dagsordenen ved de løbende sikkerhedsmøder, så vi hele tiden sørger for at holde fokus. Jeg oplever, at folk passer godt på hinanden og er trygge ved vores håndtering – og heldigvis har vi da heller ikke oplevet coronaramte på byggepladsen, fortæller Andreas Parbo, der er arbejdsmiljøkoordinator ved byggeriet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor