Invitation: 1. spadestik på Ny Psykiatri Bispebjerg

Det første spadestik til Ny Psykiatri Bispebjerg tages den 29. januar. Byggeriet skal danne rammerne til fremtidens Psykiatrisk Center København på Bispebjerg. 


Vent...
De store tårnkraner er rejst og knejser nu over Bispebjerg Bakkes højeste punkt. Byggepladsen er klar, og 29. januar tages første spadestik til Ny Psykiatri 
Bispebjerg.


Nybyggeriet vil give en tiltrængt fornyelse af rammerne for Psykiatrisk Center København på Bispebjerg-matriklens nordøstlige hjørne. Siden indflytter også Psykiatrisk Center Københavns behandlingsafsnit på Frederiksberg, Gentofte og Rigshospitalet i det fremtidige PC København.

Byggeriet opføres i to etaper. Når første del står færdig i 2022, flytter Bispebjergs psykiatriske akutmodtagelse ind med 74 sengestuer, hvorefter de nuværende bygninger nedrives og giver plads til anden etape.

Råhusbyggeriet straks i gang

Entreprenøren MT Højgaard har allerede indtaget pladsen og rejst sin skurby ud mod baneterrænet mod øst. De skal opføre råhuset og begynder straks at grave ud til fundamenter, etablere dræn og støbe terrændæk for p-kælderen under etape 1.

Det bliver i den forbindelse nødvendigt at fjerne den underjordiske forbindelsesgang mellem Lersø-komplekset og den nuværende psykiatri, som bl.a. anvendes til transporter af mad og forbrugsvarer. Forbindelsen skal være genetableret som en del af den nye kælder allerede 22. april, så entreprenørerne har travlt.

Straks derefter tager man fat på elementmontagen over terræn. Allerede sidst på sommeren vil råhuset være rejst.
 

PROGRAM FOR FØRSTE SPADESTIK

Tid og sted: Onsdag 29. januar kl. 13 på byggepladsen ved Ny Psykiatri Bispebjerg. Adgang til byggepladsen via Tuborgvej 235 ved Psykiatrisk Center København.

  • Velkomst ved Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri.
  • Tale ved Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden
  • Tale ved Line Duelund, centerchef for Psykiatrisk Center København
  • Første spadestik og reception
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor