Sexologisk Klinik får sjælden donation til forskning i seksualkriminalitet

​​Seniorforsker Susanne Bengtson har sammen med ledende overlæge Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik modtaget knap 600.000 kr. af TrygFonden til forskning i seksualkriminalitet. Donationer til forskning i seksualkriminalitet er ellers sjældne, og derfor vækker den store begejstring. 

Vent...

​Af Thomas Hovmøller Ris

Susanne Bengtson lyder glad i telefonen. Hun og hendes ledende overlæge Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik har fået at vide, at TrygFonden gerne vil støtte deres forskningsprojekt, hvor de skal undersøge den kriminalpræventive effekt af behandlingen af personer, der har begået seksualkriminalitet

- Det er vigtigt, at vi foretager videnskabelig undersøgelse af, om den behandling vi tilbyder seksualkriminelle har den forventede og ønskede effekt, dvs. medvirker til på lang sigt at forebygge fornyet kriminalitet, siger Susanne Bengtson. Med seksualkriminelle menes personer, der har begået seksuelle overgreb på børn eller voksne. 

Hvad er formålet mere specifikt med undersøgelsen? 

- Effekten af behandling af seksualdømte diskuteres internationalt, og der efterlyses flere individuelle metodisk stærkere undersøgelser, der inkluderer et stort antal behandlede og en kontrolgruppe samt lang observationsperiode, fortæller Susanne Bengtson, og tilføjer, at deres undersøgelse lever op til disse anbefalinger ved at inkludere 386 seksualkriminelle henvist til behandling og samme antal ubehandlede som kontrolgruppe. De to grupper følges mellem 10-20 år, og observationerne undervejs skal give viden om den kriminalpræventive effekt af behandlingen.

Projektet udføres i et samarbejde mellem forskere i Behandlingsordningen og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Donationen på knap 600.000 kr. fra TrygFonden betyder, at forskerne er tæt på at komme helt i mål med projektet. Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet har allerede finansieret projektet med omkring 900.000, og den nye donation gør, at projektet nu er næsten fuldt finansieret. 

Vanskeligt at få støtte til forskning i seksualkriminalitet 

Ellids Kristensen og Susanne Bengtson har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det er svært at få økonomisk støtte til forskning i seksualkriminalitet - specielt pædofili, fordi området er tabubelagt og tilsyneladende ikke attraktivt for fonde at støtte. 

Susanne og Ellids kampagne.jpg

Susanne Bengtson (tv.) og Ellids Kristensen efterlyser mere økonomisk støtte til forskning i seksualkriminalitet

At det er svært at skaffe forskningsmidler til området, kan være vanskeligt at forstå, når man tænker på, at alle er interesserede i at forebygge seksuelle overgreb på børn, mener Susanne Bengtson. 

-Det overordnede formål med forskningen er tosidet – dels at begrænse antallet af børn og voksne, der udsættes for seksuelle overgreb, dels at hjælpe seksualkriminelle til at få en kriminalitetsfri tilværelse, siger Susanne Bengtson og fortsætter:

- Det er yderst problematisk, at vi har så begrænset forskning på dette område i Danmark. Der er behov for en forstærket forskningsindsats på området i Danmark, så vi kan få viden, som kan guide den danske indsats overfor personer, der enten har begået eller er i risiko for at begå seksuelle overgreb. 

De skadelige virkninger af seksuelle overgreb er dokumenteret i adskillige empiriske undersøgelser. Derfor er Susanne Bengtson og Ellids Kristensen også ekstra glade for, at det er lykkedes at få midler til forskning i seksualkriminalitet. 

- Det helt ideelle ville være, hvis det blev muligt at opnå støtte til etableringen af et dansk videns- og forskningscenter, så vi videns- og forskningsmæssigt kan komme på niveau med de lande, vi normalt sammenligner os med. Den aktuelle donation fra TrygFonden er derfor væsentlig og kan potentielt åbne op for, at andre fonde tør støtte forskning inden for dette område, slutter Susanne Bengtson.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor