Velkomstside

​Byggefeltet afgrænses af vejene Bistrup Allé, Lindegårdsparken (vestlige side) og Boserupvej. Mod vest afgrænses byggefeltet af det eksisterende beplantede hegn.