Aktuelle udbud

​Herunder kan du få overblik over igangværende og kommende udbud.

Entreprise E 02 – E 10: Fag- og storentrepriser:

Opførelsen af Ny Psykiatri Bispebjerg er 6. maj sendt i udbud. Entreprenører, der ønsker at afgive tilbud, kan senest 29. maj kl. 12 anmode om prækvalifikation.

Der forventes udvalgt op til fem tilbudsgivere på hver entreprise. Meddelelse om prækvalifikation forventes udsendt 21. juni – med orienteringsmøde for prækvalificerede entreprenører 4. juli.

Licitation 26. september 2019.

Udbuddet omfatter følgende entrepriser:

 • E 02 Råhus
 • E 03 Facadelukning og tagdækning
 • E 04 Komplettering
 • E 05 Fast inventar
 • E 06 VVS
 • E 07 Ventilation
 • E 08 El, brandsikring, sikring og elevator
 • E 09 Bygningsautomation
 • E 10 Landskab og terræn

 Udbudsbekendtgørelse E02-E10


Entreprise E 01: Byggemodning

Byggemodning er sendt i udbud.

1. Udbudsbekendtgørelse 


Følgende firmaer er prækvalificerede:

 • Arkil A/S
 • Barslund A/S
 • Hoffmann A/S
 • M.J. Eriksson A/S
 • NCC Danmark A/S

Der er adgang på udbudsportalen fra 23.03 kl. 12.
Fristen for at afgive tilbud er 8. maj 2019 kl. 12.


Entreprise E 11: Personsikring

Entreprisen vedr. personsikringsanlæg er i udbud efter forhandling.

 

Indgåede kontrakter

Der er endnu ikke indgået kontrakter.

Redaktør