Kvalitet i behandlingen

​Region Hovedstadens Psykiatri arbejder målrettet med kvalitetsudvikling ​og patientsikkerhed ​og er ​akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel. ​